Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätöksiä 19.12.2012

Ensihoitopalvelu Kolarin kunnan ja Utsjoen kunnan alueella vuonna 2013
Yhtymähallitus päätti, että sairaanhoitopiiri järjestää ensihoitopalvelun ensi vuonna Kolarin kunnan alueella hankkimalla palvelun Kolarin kunnalta ja Utsjoen kunnan alueella hankkimalla palvelun Utsjoen kunnalta.  

Molemmissa tapauksissa katsotaan, että kyseessä on terveydenhuoltolaissa tarkoitettu muu palveluntuottaja siten, että Kolarin kunta käyttää palvelun tuottamisessa alihankintana Äkkihoppu Oy:tä ja Utsjoen kunta puolestaan alihankintana Monipalvelu Apuavain Ky:tä.

Kuntayhtymä tuottaa omana toimintana ensihoitopalvelut Rovaniemen kaupungin ja Kittilän kunnan alueella. Muiden kuntien ensihoitopalvelun tuottavat vuonna 2013 kuntayhtymän ja palveluntuottajan välisillä sopimuksilla samat palveluntuottajat, jotka vastasivat kuntien sairaankuljetuksesta ennen sopimusten siirtämistä sairaanhoitopiirille.

Sopimuksia pelastustoimen tuottamasta ensivastetoiminnasta sekä erikoisvarusteiden ja erikoiskulkuneuvojen käytöstä
Yhtymähallitus hyväksyi sopimukset pelastustoimen ensivastetoiminnasta sekä erikoisvarusteiden ja erikoiskulkuneuvojen käytöstä. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi varasairaankuljetusta koskevan selvityksen ja antoi valtuudet johtaville viranhaltijoille sopia tarvittavista varasairaankuljetus-ratkaisuista riittävän ensihoitovalmiuden turvaamiseksi.

Lapin sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätökseen on sisällytetty ensivastetoiminta. Vuonna 2012 Lapin Pelastuslaitoksen hoitamien ensivastetehtävien määrä on noin 500. Tehtävien määrä tulee nykykäsityksen mukaan jossain määrin laskemaan toimintaa yhtenäistettäessä.

Lapin sairaanhoitopiirin ja Pelastuslaitoksen edustajien välisissä neuvotteluissa on valmisteltu uusi sopimus pelastustoimen tuottamasta ensivastetoiminnasta sairaanhoitopiirin alueella. Ensivasteella tarkoitetaan avun saamista potilaan luo silloin, kun ensivasteyksikkö tavoittaa kohteen ambulanssia nopeammin. Sopimuksessa määritellään mm. ensivastetoiminnan valmiudesta, toiminnasta, vastuista, vakuutuksista, koulutusvaatimuksista, kustannusten korvaamisesta ja muista yksityiskohdista.

Sopimuksen piiriin kuuluu pelastuslaitoksen järjestämän ensiauttajatasoisen perustasoisen ensivasteyksikön valmius ja sopimus koskee 29 ensivasteyksikköä eri puolilla sairaanhoitopiirin aluetta.

Talous- ja henkilöstöhallinnonpalvelujen siirtoselvitys
Hallitus päätti, että talous- ja henkilöstöpalvelujen siirtoselvitystä jatketaan Kunnan Taitoa Oy:n kanssa asiakkaaksitulon suunnitteluvaiheella. Vaihe sisältää talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseihin sekä tietojärjestelmiin liittyvät tarkemmat analyysit työpajoissa ja näitä koskevan yhtenäissuunnitelman laatimisen.

Hallitus päätti, että mahdollisesta talous- ja henkilöstöpalvelujen siirtämisestä Kunnan Taitoa Oy:lle päätetään erikseen. Kunnan Taitoa Oy:n laatimassa raportissa esitetään talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannon siirtämistä Taitoalle 1.1.2014 alkaen.

Kuntayhtymän kokouksen kaikki päätökset ja asiakirjat ovat luettavissa KuntaWebissä.

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998