Palaute

Arvoisa potilas / asiakas / läheinen

Potilaan hyvän ja turvallisen hoidon sekä toiminnan kehittämiseksi hyödynnämme saamaamme palautetta. Palautetta voitte antaa meille seuraavin tavoin:

1) Ajanvarausta ja hoitoa koskevat palautteet 
Ajanvarausta tai hoitoa koskevat asianne/palautteenne voitte hoitaa ottamalla yhteyttä teitä hoitavaan yksikköön soittamalla suoraan yksikköön tai keskussairaalan vaihteen kautta p. 016 3281. 

2)  Vaaratilanneilmoitus
Mikäli koette, että omassa tai läheistenne hoidossa / tutkimuksessa on tapahtunut virhe tai vaaratilanne, voitte tehdä siitä vaaratilanneilmoituksen: Vaaratilanneilmoitus. Vastaavanlaisen paperilomakkeen saatte myös keskussairaalan osastoilta, poliklinikoilta ja muista yksiköistä.

3) Muut hoitoon, kohteluun tai potilasvahinkoon liittyvät ilmoitukset
Muistutus, korvaushakemus, kantelu tai potilasvahinkoilmoitus. Lisätietoja potilasasiamieheltä ja henkilökunnalta.

4) Sairaanhoitopiirin yleistä toimintaa koskeva palaute
Sairaanhoitopiirin toimintaa koskevat ilmoitukset voitte tehdä alla olevalla lomakkeella. Älkää antako alla olevalla palautteella tietoja omaan sairauteenne tai itseenne liittyvistä asioista. 

Palautteen aihe   
 
Palautteeni   
 
Toivon vastauksen   

 
Nimeni   
 
Sähköpostiosoitteeni   
 
Puhelinnumeroni