Lomakkeita


Korvaushakemuslomake koskien hoidon aikana kadonnutta/rikkoutunutta omaisuutta tai aiheutunutta muuta vahinkoa tai kuluerää

Muistutuslomake Mikäli olette tyytymätön saamaanne hoitoon tai kohteluun, on teillä oikeus tehdä muistutus yksikön terveydenhoidosta vastaavalle johtajalle.

Radiologisten cd-tallenteiden tilauslomake

Potilasasiakirjakopioiden tilaus arkistosta

Lokitietojen tarkastusohje
Logitietojen tarkastuspyyntölomake

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake
Rekisteritietojen korjaamisvaatimuslomake

Potilaan / Omaisen vaaratilanneilmoitus-lomake

Hoitotahto_lomake

Psykiatrinen hoitotahto lomakkeineen