Lapin sairaanhoitopiirin yleiset tiedot ja tunnusluvut

Lapin sairaanhoitopiiri on 15 kunnan omistama kuntayhtymä, joka vastaa alueensa väestön erikoissairaanhoidon palveluista sekä päihdeongelmaisten hoidosta ja kuntoutuksesta yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa.

Toimintaa ohjataan väestön sairaanhoidon tarpeiden ja hyvän palvelun periaatteiden mukaan siten, että saavutetaan laadukas ja taloudellinen tulos.

jäsenkunnat

Tuloksen saavuttamiseksi panostetaan erityisesti henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen, väestön tarpeiden ja hoidon ja hoidon vaikuttavuuden seuraamiseen ja tiedottamiseen. 

Lapin sairaanhoitopiiri kuuluu Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen (erva-alue).

Henkilökunta /Talousarvio 2014Toimintalukuja 2013Sairaansijat  2014
lääkärit 
hoito- ja tutkimushenkilöstö  
huoltohenkilöstö      
hallinto- ja toimistohenkilöstö 
yhteensä       
148
1154
215
105
1622
hoitojaksoja
hoitopäiviä   
avohoitokäyntejä  
kirurgisia toimenpiteitä
röntgentutkimuksia
synnytyksiä
18 858
90 390
144 283
8 643
50 889
1 193
medisiininen hoito
operatiivinen hoito
psykiatrinen hoito
päihdehoito
yhteensä
99
126
83
12
320


Toimintatuotot  / Talousarvio 2014: 177 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiirin alueella
- väestön määrä 118 314 asukasta (31.12.2013)
- ikäjakauma: 0–14-vuotiaita 15 %, 14–64-vuotiaita 64,9 %, 65 > vuotiaita 20,1 %
- koko maan pinta-alasta Lapin maakunta on 25,7% maapinta-alasta ja 30,5% kokonaispinta-alasta (sisältää Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit)
- vuosittain koko Lapin maakunnassa noin 1 800 000 matkailijaa
- pitkät etäisyydet: muun muassa Utsjoelta 450 km ja Kilpisjärveltä 425 km keskussairaalaan Rovaniemelle
- rajat ylittävää yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa muun muassa ensihoidossa ja psykiatrisessa hoidossa