Lapin sairaanhoitopiirin yleiset tiedot ja tunnusluvut

Lapin sairaanhoitopiiri on 15 kunnan omistama kuntayhtymä, joka vastaa alueensa väestön erikoissairaanhoidon palveluista sekä päihdeongelmaisten hoidosta ja kuntoutuksesta yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa.

Toimintaa ohjataan väestön sairaanhoidon tarpeiden ja hyvän palvelun periaatteiden mukaan siten, että saavutetaan laadukas ja taloudellinen tulos.

jäsenkunnat

Tuloksen saavuttamiseksi panostetaan erityisesti henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen, väestön tarpeiden ja hoidon ja hoidon vaikuttavuuden seuraamiseen ja tiedottamiseen. 

Lapin sairaanhoitopiiri kuuluu Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen (erva-alue).

 

Henkilökunta vuonna 2013Toimintalukuja  vuonna2012
Lääkärit 
Hoito- ja tutkimushenkilöstö  
Huoltohenkilöstö      
Hallinto- ja toimistohenkilöstö 
Yhteensä       
- lisäksi määräaikaiset sijaiset
146
957
247
100
1450
200
Hoitojaksoja
Hoitopäiviä   
Avohoitokäyntejä  
Kirurgisia toimenpiteitä
Röntgentutkimuksia
Laboratoriotutkimuksia
Synnytyksiä  
20 918
101 708
136 025
8 738
50 521
1 067 914
1 160

 

Sairaansijat 
medisiininen hoito
operatiivinen hoito
psykiatrinen hoito
päihdehoito
yhteensä
109
129
83
12
333


Vuosibudjetti noin 155 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiirin alueella
- väestön määrä 118 189 (31.12.2012)
- ikäjakauma: 0–14-vuotiaita 15 %, 14–64-vuotiaita 64,9 %, 65 > vuotiaita 20,1 %
- koko maan pinta-alasta Lapin maakunta on 25,7% maapinta-alasta ja 30,5% kokonaispinta-alasta (sisältää Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit)
- vuosittain koko Lapin maakunnassa noin 1 800 000 matkailijaa
- pitkät etäisyydet: muun muassa Utsjoelta 450 km ja Kilpisjärveltä 425 km keskussairaalaan Rovaniemelle
- rajat ylittävää yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa muun muassa ensihoidossa ja psykiatrisessa hoidossa