Kehittäminen ja tutkimus

Näillä sivuilla voit tutustua sairaanhoitopiirissä meneillään oleviin kehittämishankkeisiin.