Kehittäminen ja tutkimus

 

Kehittäminen

Sairaanhoitopiirin toimintaa kehitetään sekä omilla hankkeilla että osallistumalla Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueen hankkeisiin ja kansallisiin hankkeisiin.

Vuoden 2014 kehittämisen keskeisimmät tavoitteet ovat:

1. Inhimillisesti tehokas sairaala- hankkeen II-vaihe; Inhimillisesti tehokas johtaminen

2. Tuottavuusohjelman päämäärien toimeenpano:
• osastofarmasian käyttöönotto,
• hoitotyön mitoitus ja hoitotyöhön liittyvän työnjaon kehittäminen,
• prosessien ja prosessien mittareiden kehittäminen johtamisen tueksi,
• johtamisjärjestelmän ja johtajuuden kehittäminen,
• nopea kirjautuminen ja riittävän nopeat tietoliikenneyhteydet
• remontoimis- ja rakentamissuunnitelman laadinta

3. Sähköisten palvelujen kehittäminen

Tieteellinen kirjasto

Tieteellinen kirjasto palvelee Lapin sairaanhoitopiirin omaa henkilökuntaa.
Sairaanhoitopiirin kirjat on luetteloitu Ounas-kirjastotietokantaan, joka on käytettävissä LSHP:n intranetissä. Kirjat ovat pääosin osastoilla ja poliklinikoilla. LSHP:n verkkolehtien ja verkkokirjojen etäkäyttö https://sslvpn.lshp.fi LSHP:n henkilökunnalle.

Tutkimus

Tutkimustyötä koskevat ohjeet

Tutkijan tulee olla yhteydessä ennen tutkimuksen aloittamista tutkimusluvan antajaan. Ohjeita tutkijalle

Hoitoketjut / Prosessiportaali

Lapin sairaanhoitopiirin hoitoketjut on siirretty QPR:n uuteen ohjelmistoversioon ja prosessiportaaliin. Hoitoketjut on muokattu uuden pohjamallin mukaisiksi ja myös niiden ulkonäkö on muuttunut. Aiemmin monitasoiset ketjut on nyt muutettu sisältämään oleellisen tiedon yhdellä avauksella siten, että kokonaisuuden hahmottaminen helpottuu. Niiden päivitystyö on parhaillaan käynnissä.

HALO-ohjelma

Lapin sairaanhoitopiiri osallistuu Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto (HALO)-ohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on tuottaa tietoa turvallisuudesta, vaikuttavuudesta ja kustannuksista uusien menetelmien käytön suunnitteluun ja edistää tietoon perustavaa päätöksentekoa Suomen sairaanhoitopiireissä.