Koulutus 

Lapin sairaanhoitopiiri tuottaa koulutuksia itse ja yhteistyössä muiden Pohjoisen erityisvastuualueen (ERVA) sairaanhoitopiirien kanssa.

Alueellinen koulutus on tarkoitettu sairaanhoitopiirin oman henkilöstön lisäksi myös läänin alueella toimiville kuntien terveys- ja sosiaalitoimen henkilökunnalle sekä muille yhteistyökumppaneille. Alueelliset koulutustilaisuudet 2014.

Alueellisten koulutusten ohjelmat ja ilmoittautumislomakkeet julkaistaan näillä sivuilla sitä mukaa, kun ne valmistuvat. 

     Aika

Koulutustilaisuus

  
01.04.HaiProlla havainnosta hallintaan      Koulutuksen palautelomake
  
  
23.04.Lapsen hengenahdistus ja anafylaksia -luento
25.04.Mörkö lautasella- nuorisopsykiatrian koulutus syömishäiriöistä
28.04.Gerontologisen kuntoutuksen hyvät käytännöt
12.05.Hoitotyön iltapäivä
15.05.Diabetestarvikkeiden koulutustilaisuus
16.05.Sosiaaliset verkostot - Tuki mielenterveyden hoidossa
16.05.Hygieniayhdyshenkilöiden alueellinen koulutus
19.05.Sisätautien alueellinen koulutus nefrologiasta
21.05.Kohti savutonta työelämää, 28 päivää ilman ja muut työvälineet
26.05.Koulutusyhteistyöpäivä
28.05.Katetrointikoulutus
  
  
  
28.-30.08.Alueelliset diabeteskoulutuspäivät Kilpisjärvellä
  
  
  
 Tiedot päivitetty  17.04.2014
  
 Videoneuvottelun palautelomake