Koulutus 

Lapin sairaanhoitopiiri tuottaa koulutuksia itse ja yhteistyössä muiden Pohjoisen erityisvastuualueen (ERVA) sairaanhoitopiirien sekä muiden toimijoiden kanssa.

Alueellinen koulutus on tarkoitettu sairaanhoitopiirin oman henkilöstön lisäksi myös läänin alueella toimiville kuntien terveys- ja sosiaalitoimen henkilökunnalle sekä muille yhteistyökumppaneille. Alueellisien koulutustilaisuuksien 2015 ajankohdat tarkentuvat lähempänä.

Alueellisten koulutusten ohjelmat ja ilmoittautumislomakkeet julkaistaan näillä sivuilla sitä mukaa, kun ne valmistuvat. 

     Aika

Koulutustilaisuus

28.11.Infektiotaudit ja infektioiden torjunta   Koulutuspalaute
  
13.01.2015Ikääntyneiden uudistuva lähikuntoutus ja verkostot
15.01.2015Syö hyvää
19.01.2015Akuutti kipu ja sen hoito (OYS videoteitse)
20.1.2015Pitkäaikaistyöttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi
29.-30.01.2015Äitiyshuollon ja naistentautien alueelliset koulutuspäivät (Hotel Santa Claus)
29.1.2015Ruoka-allergia hallintaan!
  
06.02.2015Hengityselinsairaan liikunnallinen kuntoutus (OYS videoteitse)
17.2.2015Elvyttäen elämään
24.2.2015Sisätautien alueellinen koulutuspäivä
  
20.3.2015LYHKI:n alueellinen koulutuspäivä
  
16-17.4.2015Lastenneuvolapäivät, Muonio, Hotelli Olostunturi. Kutsu ja ohjelma   www.lastenneuvolapaivat.fi
  
 Tiedot päivitetty  19.12.2014
  
 Videoneuvottelun palautelomake