Koulutus 

Lapin sairaanhoitopiiri tuottaa koulutuksia itse ja yhteistyössä muiden Pohjoisen erityisvastuualueen (ERVA) sairaanhoitopiirien sekä muiden toimijoiden kanssa.

Alueellinen koulutus on tarkoitettu sairaanhoitopiirin oman henkilöstön lisäksi myös läänin alueella toimiville kuntien terveys- ja sosiaalitoimen henkilökunnalle sekä muille yhteistyökumppaneille. Erikoissairaanhoidon tarjoamiin alueellisiin koulutustilaisuuksiin 2015 ollaan ajankohtia sopimassa.

Alueellisten koulutusten ohjelmat ja ilmoittautumislomakkeet julkaistaan näillä sivuilla sitä mukaa, kun ne valmistuvat. 

     Aika

Koulutustilaisuus

  
16.09.Miksi potilasta huimaa?  Koulutuspalaute
25.-26.09Akuutin ja syöpäpotilaan kivunhoitoKoulutuspalaute
  
03.10.Kotona toteutuva lastenpsykiatrinen hoitotyö ohjelma julkaistu 8.9.
07.10.Sydänpotilaan ensitietopäivä
7.-8.10.Terveyttä Lapista (Kemi)
09.10.Iäkkäiden lääkitys (OYS videoteitse)
23.10.Lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoitoprosessi- koulutus
24.10.Kriisissä on mahdollisuus - nuorten akuutti- ja kriisityö
24.10.Sydänhoitajien alueellinen koulutus
29.10.Potilasturvallisuusseminaari (OYS videoteitse)
30.10.Kohti savutonta työelämää (Lapin aluehallintovirasto)
  
06.11.Alueellinen koulutus laitoshuoltajille
07.11.Fysiatrian alueellinen koulutus niska-alueen ongelmista
14.11.Haavakoulutus
14.11.Epävakaa persoonallisuushäiriö
18.11.Virtsarakon sisäiset huuhtelut - alueellinen koulutusiltapäivä
21.11.Kuntoutuksen yhteistyöpäivä(Rovaniemi, Lapin AMK)
25.11.Väkivaltaisesti käyttäytyvä asiakas (OYS videoteitse)
28.11.Infektiotaudit ja infektioiden torjunta
13.11.Spastisiteetti selkäydinvammoissa (OYS videoteitse)
  
 Tiedot päivitetty  8.10.2014
  
 Videoneuvottelun palautelomake