Koulutus 

Alueellinen koulutus on tarkoitettu sairaanhoitopiirin ja kuntien terveys- ja sosiaalitoimen henkilökunnalle sekä muille yhteistyökumppaneille. 

Alueellisen koulutuksen tiedot päivitetään sitä mukaan kuin ajankohta / ohjelma tarkentuu. 

Alueellinen koulutus Lapin sairaanhoitopiirissä 2015

Teema / KoulutusAjankohta
  
Ikäihmisten palvelut 
Ikääntyneiden uudistuva lähikuntoutus ja verkostot13.1.2015
Elämänlaatua ja parempaa arkea muistisairaalle ikäihmiselle koulutuskokonaisuus 2015-2016: 8 päivää (4 2015, 4 2016) 
 - Ikäihmisen osallisuus ja toimijuus17.3.2015
 - Muistisairaan palvelut ja palveluketjut28.4.2015
 - Muistisairaudet, niiden tutkimus ja hoito8.9.2015
 - Muistisairaan fyysistä toimintakykyä edistävä työote10.11.2015
  
Lapset, nuoret ja perheet 
Äitiyshuollon ja naistentautien alueelliset koulutuspäivät29.-30.1.2015
Suomen lastenneuvolapäivät (Muonio) 
Kutsu ja ohjelma   www.lastenneuvolapaivat.fi
16.-17.4.2015
  
Mielenterveys- ja päihteet 
Päihderiippuvuus ja alkoholismi, lääkkeiden väärinkäyttö ja huumeet2.2.-30.4.2015
Korvaushoito terveyskeskuksessa4.5.15
Psykiatrian alueellinen koulutusilm. myöh.
Lasten- ja nuorisopsykiatrian alueellinen koulutus6.11.2015
Nuorisopsykiatrinen akuutti- ja kriisityö sairaanhoitopiirin alueellailm.myöh.
Aggressiivisesti, haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden
kohtaamistaidot
Syksy 2015
  
Muutoksessa eläminen ja muutosjohtaminen 
Hukkahaavi24.8-4.10.2015
Lähipäivät: 24.-25.8.,31.8., 1.9.
2.11.-13.12.2015
Lähipäivät: 2.-3.11., 9.-10.11.
Osaamisen kehittäminenKevät 2015, Syksy 2015
  
Päivystys ja ensihoito 
Ensihoidon koulutus16.2., 30.3.,11.5.,14.9.,
26.10. ja 7.12.
Hoidon tarpeen arviointiSyksy 2015
  
Sairauksien ehkäisy ja hoito 
Syö hyvää15.1.2015
Akuutti kipu ja sen hoito (OYS videoteitse)19.1.2015
Ruoka-allergia hallintaan!29.1.2015
Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen / Elvyttäen elämään17.2.2015
Sisätautien alueellinen koulutuspäivä24.2.2015
Kirurgian alueellinen koulutusKevät 2015
LYHKI:n alueellinen koulutuspäivä20.3.2015
Haavakoulutus8.9.2015
Ajankohtaista infektiotaudeista ja niiden torjunnasta27.11.2015
Akuutin, pitkään jatkuneen kivun ja syöpäpotilaan kivunhoitoSyyskuu 2015, 2 päivää
Päiväkirurgisen leikopotilaan prosessi20.03.2015
  
Tiedonhallinta 
HaiPro potilasturvallisuuden ja tietoturvan edistämisen työkaluna -työpaja10.2.2015
Kansalliseen arkistoon liittyminen - toteutumisen arviointia ja valmistautumista tuleviin vaiheisiin
Kuntakäynnit
Kevät 2015
ilm. myöh.
  
Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus 
Pitkäaikaistyöttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi20.1.2015
Hengityselinsairaan liikunnallinen kuntoutus
(OYS videoteitse)
6.2.2015
Asunnonmuutostyöt ja apuvälinepalvelu23.4.2015
  
Tukipalvelut 
Alueellinen koulutus - ravintopalvelutsyksy 2015
Perehtymispäivät välinehuoltoonhuhtikuu 2015
Alueellinen koulutus - laitoshuoltajat20.10.2015
Alueellinen koulutus - perusterveydenhuollon röntgenhoitajatvko 48


Videoneuvottelun palautelomake