Perusterveydenhuollolle annettavat palvelut


Lapin sairaanhoitopiirin infektio- ja sairaalahygieniayksikön kuntayhtymän perusterveydenhuollolle suunnatut palvelut
 

- konsultointimahdollisuus arkipäivisin
- koulutus ja ohjeistaminen
- käynnit terveyskeskuksissa vuosittain ja tarvittaessa
- terveyskeskusten tartuntatautien johtoryhmien toiminnan ohjaaminen ja
  tukeminen