Koulutus


Lapin sairaanhoitopiiri järjestää koulutuksia omana toimintanaan ja yhteistyössä muiden pohjoisen erityisvastuualueen (erva) sairaanhoitopiirien kanssa.

Koulutussuunnittelu perustuu yksiköiden koulutustarpeisiin sekä organisaation strategiaan. Sairaanhoitopiirin koulutussuunnitelma tehdään koulutustyöryhmässä moniammatillisena yhteistyönä.

Alueellinen koulutus on tarkoitettu sairaanhoitopiirin ja kuntien terveys- ja sosiaalitoimen henkilökunnalle sekä muille yhteistyökumppaneille.

Alueellisen koulutuksen tiedot päivitetään sitä mukaan kuin ajankohta / ohjelma tarkentuu. Koulutuskalenterista löydät ajantasaisen tiedon koulutuksista.

Osaamisen kehittäminen
Lapin sairaanhoitopiirissä 2016
 

TEEMA / KOULUTUS

AJANKOHTA

IKÄIHMISTEN PALVELUT

LAPSET, NUORET JA PERHEET

Erityisnuori opiskelemaan ja kohti ammattia

 14.9.2016


Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus (Hotelli Santa Claus)
 

16.-17.1.2017

MIELENTERVEYS JA PÄIHTEET

Aggressiivisesti ja haastavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen (simulaatiokoulutus)

syksy 2016

Psykiatrinen päivystys

3.-4.11.2016

Skitsofreniaverkoston symposium

8.–9.9.2016

MUUTOKSESSA ELÄMINEN JA MUUTOSJOHTAMINEN

Hukkahaavi

29.8.-9.10.2016
Lähipäivät 29.-30.8. ja 5.-6.9.

PÄIVYSTYS JA ENSIHOITO

Ensihoidon videoluennot

 

SAIRAUKSIEN EHKÄISY JA HOITO

Tules-Olkapää

syksy 2016


Haavakoulutus
 

20.9.2016

Akuutin, pitkään jatkuneen sekä syöpäpotilaan kivunhoito

23.-24.09.2016

Alueelliset diabeteskoulutuspäivät (Rovaniemi, Lehtojärvi, Arctic Snow Hotel & Glass Igloos)

29.-30.9.2016

Ajankohtaista infektiotaudeista ja niiden torjunnasta

25.11.2016

Kohtausoireet (neurologia, kardiologia, lastentaudit ja psykiatria)
 
Marraskuu 2016

TURVALLISUUS

Potilasturvallisuusasiantuntijoiden koulutus

8.-9.9.2016

Turvallinen lääkehoito

kevät 2016

Terveydenhuollon juridiikkaa:
- Potilaan oikeudet ja oikeusturva
- Työntekijöiden asema ja vastuu
- Asiakastietojen sähköinen käsittely
- Katsaus vireillä oleviin lainsäädännön uudistuksiin

LKS auditorio klo 12-15
7.9.2016
13.9.2016
22.9.2016
29.9.2016

TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN JA KUNTOUTUS

Erityisnuori opiskelemaan ja kohti ammattia

14.9.2016

TUKIPALVELUT

Perehtymispäivät välinehuoltoon

 

Alueellinen koulutustilaisuus laitoshuoltajille

18.10.2016

Alueellinen koulutus - perusterveydenhuollon röntgenhoitajat

syksy 2016


Videoneuvottelun palautelomake