Kesätyöt 2020


Hakemukset lähetetään yleensä sähköisen hakujärjestelmän kautta tiettyyn päivämäärään mennessä.

Henkilötietojen ja yhteystietojen lisäksi hakemuksessa tulee olla tiedot koulutuksesta ja aikaisemmista työkokemuksista sekä missä keskussairaalan yksiköissä on mahdollisesti suorittanut opiskeluharjoittelut.  Hyvä on myös ilmoittaa millä ajalla hakija on käytettävissä sijaisuuksiin.

Kesätyöt alkavat sopimuksen mukaan pääsääntöisesti touko-/kesäkuussa. Sijaisuudet jatkuvat yleisimmin elokuun loppupuolelle, mutta myös lyhyempiä työjaksoja on tarjolla.

Ennen ensimmäistä työsuhdetta sopivat työnhakijat kutsutaan haastatteluun. Kesätyöntekijöiltä edellytetään 18 vuoden ikää.

_ _ _ _

Sairaanhoitajien, kätilöiden kesäsijaisuudet

Hakijoilta edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) edellyttämää pätevyyttä, hoitoalan AMK-tutkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa. Tehtäviä voivat hakea myös AMK-opiskelijat, joilla on hoitoalan opintoja suoritettuna vähintään 140 opintopistettä. Työ on pääsääntöisesti 3-vuorotyötä.

Haku ja lisätiedot tehtävästäKuntarekry.fi
Haku päättyy: 28.2.2020 klo 16.00
Lisätietojen antajat: Palvelupäällikkö Sari Mäki, 040 354 7905 ja palveluesimies Katja Väyrynen, 0400 830 655, sari.maki@lshp.fi ja katja.vayrynen@lshp.fi.

_ _ _ _

Lähihoitajien ja mielenterveyshoitajien kesäsijaisuudet

Lähihoitajan sijaisuuksiin edellytyksenä on lähihoitajan tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto. Mielenterveyshoitajien sijaisuuksiin edellytyksenä on mielenterveyshoitajan tai lähihoitajan tutkinto. Tehtäviä voivat hakea myös loppuvaiheen lähihoitajaopiskelijat sekä sairaanhoitajaopiskelijat. Hakijan on oltava 18 vuotta täyttänyt ennen kesätöiden aloitusta. Työ on pääsääntöisesti 3-vuorotyötä.

Haku ja lisätiedot tehtävästäKuntarekry.fi
Haku päättyy: 28.2.2020 klo 16.00
Lisätietojen antajat: Palvelupäällikkö Sari Mäki, 040 354 7905 ja palveluesimies Katja Väyrynen, 0400 830 655, sari.maki@lshp.fi ja katja.vayrynen@lshp.fi.

_ _ _ _

Ravitsemistyöntekijöiden kesälomasijaisuudet

Tehtävät sijaitsevat Lapin keskussairaalan ja Muurolan psykiatrian klinikan ravintopalvelut -yksikössä. Sijaisuudet ovat vaihtelevan mittaisia ja sovitaan valittujen sijaisten kanssa erikseen. Työ on jaksotyötä ja työajat ajoittuvat ma - su klo 6.30-19.30 väliselle ajalle.

Haku ja lisätiedot tehtävästäKuntarekry.fi
Haku päättyy: 31.3.2020 klo 15.00
Lisätietojen antaja: Ravitsemispäällikkö Sari Salo, 040 482 1605, sähköpostitse sari.salo@lshp.fi.

_ _ _ _

Laitoshuoltajien kesäsijaisuudet

Puhtaus- ja huoltopalveluiden tulosyksikössä on haettavana laitoshuoltajan määräaikaisia kesäsijaisuuksia Lapin keskussairaalaan ja Muurolaan psykiatrian klinikalle. Laitoshuoltajan työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja reipasta mieltä. Työ on vuorotyötä.

Haku ja lisätiedot tehtävästäKuntarekry.fi
Haku päättyy: 28.2.2020 klo 15.00
Lisätietojen antaja: Siivouspäällikkö Päivi Kontkanen, 0400 287 115, paivi.kontkanen@lshp.fi.

_ _ _ _

Osastonsihteereiden ja tekstinkäsittelijöiden kesäsijaisuudet -
haku päättynyt 14.2.2020

Ensihoidon kesäsijaisuudet - haku päättynyt 24.2.2020