Opiskelijat

Opiskelijoiden harjoittelu ja työssäoppiminen


Lapin sairaanhoitopiiri tarjoaa laaja-alaisen harjoittelun / työssäoppimisen ympäristön ja haastavia oppimiskokemuksia.

Osastojen ja poliklinikoiden esittelyistä löytyy tarkempaa tietoa harjoittelu / työssäoppimisen paikoista. Ammattikorkeakoulun opiskelijat varaavat harjoittelupaikan Jobiilin kautta. Ohjausyksikössä opiskelijalle nimetään ohjaaja/ohjaajat.

Ohjauksen laadun ja oppimisen turvaamiseksi sekä suuren opiskelijamäärän vuoksi opiskelijoiden on hyvä noudattaa seuraavia periaatteita:
- Opiskelijalta odotetaan omaohjaajan työvuorojen noudattamista.
- Opiskelijan omat oppimistavoitteet ovat edellytyksenä harjoittelun / työssäoppimisen ohjauksen suunnittelussa, harjoittelujakson alustavat tavoitteet esitetään ohjaajalle heti harjoittelun alettua.

Harjoittelusta / työssäoppimisesta opiskelija täyttää opiskelijapalautelomake, jotta opiskelijaohjausta voidaan kehittää saatujen kokemusten pohjalta.

Lapin sairaanhoitopiirissä on opiskelijoiden opinnäytetöitä varten laadittu opinnäytetöiden eettinen ohjeistus, myös opetuspotilaan asemasta on annettu ohjeistus.

Ennen harjoittelun aloittamista opiskelijoiden on tutustuttava tietosuojakäsikirjaan ja allekirjoitettava ATK-työskentelyn tietosuojaohjeet, jotta tunnuksia voidaan antaa potilaskertomusjärjestelmiin.

Opiskelijan mukana eri harjoittelun / työssäoppimisen jaksoilla kulkee opiskelijan sitoutumislomake ATK-työskentelyn tietosuojaohjeen noudattamisesta.

- - - - - - - - - - -

Ammattiin valmistuvien työharjoittelijoiden lisäksi Lapin sairaanhoitopiiriin pääsee vuosittain muutamia TET- , Ammattistartti- ja muita eri koulutuspalveluiden harjoittelijoita. Näistä tutustumispaikoista voi tiedustella sähköpostista: koulutus(at)lshp.fi.