Kesätyöt 2016 haussa

 

Kesätöiden hakeminen

Hakemukset lähetetään sähköisen hakujärjestelmän Kuntarekryn kautta haun yhteydessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Ilmoita hakemuksessasi henkilötietojesi ja yhteystietojesi lisäksi koulutuksesi ja aikaisempi työkokemuksesi sekä missä Lapin sairaanhoitopiirin yksiköissä olet mahdollisesti ollut opiskeluharjoittelussa. Kerro myös millä ajalla olet käytettävissä sijaisuuksiin.

Kesätyöt alkavat sopimuksen mukaan pääsääntöisesti touko-/kesäkuussa yksikön tarpeet ja sijaisen toiveet huomioiden. Sijaisuudet jatkuvat yleisimmin elokuun loppupuolelle, mutta myös lyhyempiä työjaksoja on tarjolla.

Ennen ensimmäistä työsuhdetta kutsumme valitsemamme hakijat haastatteluun. Kesätyöntekijöiltä edellytämme 18 vuoden ikää.
 

Hoitotyö

- sairaanhoitajat, lähihoitajat, mielenterveyshoitajat 
- sairaanhoidon opiskelijat, joilla vähintään 140 opintopistettä
Lapin sairaanhoitopiirin rekrytointiyksiköllä on tarjolla kesätöitä erilaisissa hoitotehtävissä. Kelpoisuusehtona on alan AMK tai ammatillinen tutkinto. Tehtäviä voivat hakea myös opiskelijat. Sairaanhoitajien, kätilöiden ja fysoterapeuttien sijaisuuksia voivat hakea AMK-opiskelijat, joilla on opintoja suoritettuna vähintään 140 opintopistettä. Lähi-, perus- ja mielenterveyshoitajien sijaisuutta voivat hakea lähihoitajaopiskelijat, jotka ovat opintojensa loppuvaiheessa ja sairaanhoitajaopiskelijat. Sairaanhoitajan ja lähihoitajan kesäsijaisuuksia on eri tulosalueilla.

Haun päättymispäivä: 14.3.2016 klo 16.00
Yhteyshenkilö: osastonhoitaja Kirsti Kekäläinen, puh. 040 354 7905, s-posti: kirsti.kekalainen@lshp.fi
Linkit:
Hakuimoitus ja hakulomake sairaanhoitajien, kätilöiden ja fysioterapeuttien sijaisuuksiin Kuntarekryssä.
Hakuilmoitus ja hakulomake lähi-, perus- ja mielenterveyshoitajien sijaisuuksiin Kuntarekryssä
 

Ensihoitajat

- perus- ja hoitotasolle
Haettavat sijaisuudet ovat Lapin siaraanhoitopiirin alueen ensihoitoyksiköissä.
Hoitotason ensihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen (340/2011) mukaan ensihoitaja AMK tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja. joka on suorittanut hoityotason enishoittoon suuntaavaan vähintään 30 opintopisteisen opintokokonaisuuden.
Perustason ensihoitajan kelpoisuusehtona on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ensihoitopalusta (340/2011) 8§:n 2 mom.2b kohdassa tarkoitettu kelpoisuus.

Haun päättymispäivä: 14.3.2016 klo 16.00
Yhteyshenkilö: osastonhoitaja Maija-Liisa Saarelainen,puh. 040 630 1573 ja ylihoitaja Marita Turulin, puh. 040 809 8814. s-posti: etunimi.sukunimi@lshp.fi
Linkki: Hakuilmoitukseen ja hakulomakkeeseen Kuntarekryssä

Farmaseutti

tai farmaseutin oikeudet omaavaa proviisoriopiskelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen kesäksi.Työsuhteen kesto on 2-3 kuukautta sopimuksen mukaan. Arvostamme kokemusta sairaala-apteekkista, kokemusta lääkevalmistuksesta sekä Marela-järjestelmän tuntemusta.

Haun päättymispäivä: 29.2.2016 klo 15.00
Yhteyshenkilö: sairaala-apteekkari Leena Laine, 040 846 6507 ja proviisori Päivi Sova, 040 168 2417. S-posti: etunimi.sukunimi@lshp.fi
Linkki: Hakuilmoitukseen ja hakulomakkeeseen Kuntarekryssä
 

Laitoshuoltajat

Laitoshuoltajien kesälomasijaisuuksia Lapin keskussairaalan ja Muurolan psykiatrian puhtaus- ja huoltopalveluissa.  Etusijalla ovat hakijat, joilla on alan ammatillinen koulutus.

Haun päättymispäivä: 31.3.2016 klo 15.00
Yhteyshenkilö: Siivouspäällikkö Päivi Kontkanen, puh. 0400 287 115, s-posti: paivi.kontkanen@lshp.fi
Linkki: Hakuilmoitukseen ja hakulomakkeeseen Kuntarekryssä
 

Ravitsemistyöntekijät

Ravitsemustyöntekijöiden kesälomasijaisuuksia Lapin keskussairaalan ja Muurolan psykiatrian ravintopalveluissa.  Edellytämme ammatillista koulutusta, mutta myös opinnoissaan edenneet opiskelijat huomioidaan valinnoissa.

Haun päättymispäivä: 31.3.2016 klo 15.00
Yhteyshenkilö: Vs. ravitsemispäällikkö Aila Keskipoikela, puh. 040 482 1605, s-posti: aila.keskipoikela@lshp.fi
Linkki: Hakuilmoitukseen ja hakulomakkeeseen Kuntarekryssä
 

Osastonsihteerit, toimistosihteerit ja tekstinkäsittelijät

Osastonsihteerien, toimistosihteerien ja tekstinkäsittelijöiden sijaisuudet ilmoitetaan myöhemmin.