Tieteellinen kirjasto

 

Kirja_ja_kone.jpg


Tieteellinen kirjasto palvelee Lapin sairaanhoitopiirin omaa henkilökuntaa sekä sairaanhoitopiirissä harjoitteluaan suorittavia lääke- ja hoitotieteen opiskelijoita työhön ja tutkimukseen liittyvissä tiedontarpeissa.

Sairaanhoitopiirin kirjat on luetteloitu Ounas-kirjastotietokantaan, joka on käytettävissä sairaanhoitopiirin intranetissä. Uudet kirjat sijoitetaan tilaavaan yksikköön.