Ilmoita henkiä pelastavan sydänelvytyslaitteen sijainti

Julkaistu 29.1.2016 klo 11.34

 

- automaattidefibrillaattoreiden kartoitus meneillään Lapissa


Sydänpysähdys on äkillinen ja usein ennakoimaton tapahtuma. Sydänpysähdystilanteessa mahdollisimman nopealla defibrillaatiolla on keskeinen ennustetta parantava merkitys. Nykyiset elvytysohjeet korostavat nopean defibrillaatiota osana maallikkoelvytystä.

Sydänelvytyslaitteiden – defibrillaattoreiden – sijaintitietoja kartoitetaan parhaillaan Lapissa. Kartoituksella defibrillaattoreista pyritään jatkossa parantamaan sydänpysähdyspotilaan selviytymismahdollisuuksia. Kartoitustyötä tekevät opinnäytetyönään Lapin ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajiksi opiskelevat Mari Hanhela ja Tea Valkola toimeksiantajanaan Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus.

Defibrillaattori on laite, jota käytetään sydänkohtauksen saaneille pysähtyneen sydämen käynnistämiseen hyvän ja laadukkaan peruselvytyksen osana.  Laitteesta käytetään myös nimitystä AED-laite ja deffa.

Nykyiset ns. maallikkodefibrillaattoreiden käyttö on helppoa ja turvallista. Koulutusta laitteen käyttöön tarjoava laitevalmistajat ja muun muassa SPR. Laite ohjaa äänikomennoin käyttäjäänsä vaihe vaiheelta. Elvytystilanteissa Lapin sairaanhoitopiirin ensihoidon kenttäjohto voi ohjata auttajia lähimmän laitteen löytämisessä.

Lapin sairaanhoitopiiri haluaa kiittää laitteen hankkineita tahoja. Tällä hetkellä on tiedossa noin 70 laitteen sijaintipaikat Lapin sairaanhoitopiirin alueella. Oletettavaa on, ettei kaikista laitteista ole vielä sijaintitietoja.

Tärkeää olisi, että tiedot saataisiin ja ensiaputilanteessa avunantajat löytävät elvytyslaitteen mahdollisimman nopeasti käyttöönsä. Luultavasti laitteiden määrä tulee jatkossa nousemaan ja tärkeää on saada myös näiden laitteiden tiedot ensihoidon käyttöön.

Automaattidefibrillaattoreiden – AED-laitteiden - sijainnista voi ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen: deffa@lshp.fi

 

Defibrillaattori

• Sydänpysähdyksen syy on usein sydämen vakava rytmihäiriö, kammiovärinä.

• Maallikkodefibrillaattori on laite, joka tunnistaa sydämen rytmin ja neuvoo käyttäjäänsä kuvin ja äänin toimimaan oikein vaihe vaiheelta elvytystapahtuman aikana.

• Laitteen antamia ohjeita noudattaen on käyttö sekä potilaalle että auttajalle turvallista.


Lisätietoja
Antti Saari
Ensihoidon ylilääkäri
Lapin keskussairaala
p. 040 178 7083