Kuka tietää lääkityksesi? Ota tieto haltuun kampanja - Lääkehoidon päivä 16.3.

Julkaistu 16.2.2017 klo 9.03

lshp_ITU2022_lääkekampanja-juliste1

Lapissa on käynnistetty terveydenhuollon toimijoiden, apteekkien ja järjestöjen kanssa yhteistyönä lääkitystiedon hallintakampanja. Kampanjalla pyritään siihen, että lääkehoidon hallinta on jokaisen lappilaisen kansalaistaito, jolloin omat lääketiedot ovat ajantasaisina aina saatavilla.

Apuna lääkehallinnassa käytetään lääkelistaa, jonka jokainen voi itse koota ja päivittää. Myös läheisten on hyvä tietää tehdystä lääkelistasta. Lääkelistalle kootaan ajantasainen tieto kaikista käytössä olevista lääkkeistä.  Listalle kirjataan lääkärin määräämät säännölliset reseptilääkkeet ja tarvittaessa otettavat lääkkeet vahvuuksineen ja annostusmäärineen. Lisäksi listalle merkitään itsehoitolääkkeet, ravintolisät ja luontaistuotteet sekä allergiatiedot.

Listaa tulee päivittää aina, kun annos muuttuu, lääke lopetetaan tai uusi lääke aloitetaan.  Myös ilman reseptiä saatavissa valmisteissa tapahtuvat muutokset päivitetään listaan. Muun muassa apteekeista saa neuvoa lääkelistan kokoamisessa ja ylläpitämisessä.

Lääkelista lompakossa tai kotona näkyvällä paikalla

Lääkityslistaa on hyvä pitää aina mukana vaikkapa lompakossa.  Kotonakin lista on hyvä pitää sellaisessa paikassa, josta sen näkee ja on helposti saatavilla. Näin turvataan hoito myös yllättävissä tilanteissa, joissa ei välttämättä itse pysty lääkitystään kertomaan. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa sairauskohtaus tai tiedottomuustila.

Tekemällä oman lääkelistan lääkkeiden käyttäjä tuntee lääkkeiden nimet, annokset ja käyttötarkoitukset.  Lisäksi lääkärissä ja apteekissa voidaan tarkistaa, onko lääkityksessä yhteisvaikutuksia tai voiko joku koettu oire johtua käytetystä lääkkeestä.

Lääkelistan ajan tasalla pitäminen on tärkeää, koska lääkitystiedot eivät aina siirry sähköisesti hoitopaikasta toiseen.  Myöskään sähköinen resepti ei takaa sitä, että ammattilaisella olisi ajantasainen tieto potilaan tai asiakkaan lääkityksestä.  Esimerkiksi kotiutuessasi sairaalasta tieto sairaalajaksolla tehdyistä lääkitysmuutoksista ei välttämättä ole terveyskeskuslääkärin tiedossa potilastietojärjestelmässä.

Lääkehoidon päivä torstaina 16.3.

Ota tieto haltuun -kampanja huipentuu Lääkehoidon päivään, jota vietetään valtakunnallisesti torstaina 16.3. Paikallisissa tapahtumissa kerrotaan lääkelistan tärkeydestä ja muistakin lääkehoitoon liittyvistä asioista.  Tapahtumissa voi laatia oman lääkelistan terveydenhuollon ja apteekkien henkilökunnan ohjauksessa.

Oman paikkakunnan tapahtumat löytyvät Lääkehoidon päivän verkkosivuilta: www.laakehoidonpaiva.fi

Kampanjan aikana ja Lääkehoidon päivänä kerätään tietoa myös siitä, miten kansalaiset lääkitystietojaan säilyttävät ja ylläpitävät. Kyselyyn voi vastata muun muassa Rovaniemen kaupungin ja Lapin sairaanhoitopiirin verkkosivuilla.

Muun muassa Rovaniemellä Lapin sairaanhoitopiiri, Rovaniemen kaupunki, SPR sekä paikalliset apteekit ja potilasjärjestöt järjestävät Lääkehoidon Päivä 2017 -tapahtuman kauppakeskus Revontulessa klo 10–18.  Päivää vietetään iloisessa markkinatunnelmassa ja tarjolla on tietoa, toimintaa ja tapahtumia koko päivälle: tietorataa, onnenpyörää, asiantuntijainfoja, esittelyjä ja paljon muuta.