NordLab vastaa Pohjois-Suomen laboratoriotoiminnasta 1.1.2013 alkaen

Julkaistu 18.12.2012 klo 11.48

 

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat kuluvan vuoden aikana perustaneet yhteisen organisaation, joka viralliselta nimeltään on Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä ja kutsumanimeltään NordLab.

Ensi vuoden alusta lähtien Lapin keskussairaalan laboratoriotoiminta siirtyy sekä hallinnollisesti että toiminnallisesti osaksi liikelaitoskuntayhtymää.  Sairaanhoitopiirin hallintaan jää entisestä laboratoriosta isotooppilaboratorio.  

Pohjoisen erityisvastuualueen (erva) sairaanhoitopiirien yhteinen liikelaitoskuntayhtymä perustettiin 1.1.2012. Sen omistavat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä sekä Kainuun maakunta-kuntayhtymä.

NordLabin tehtävänä on tuottaa erva-alueen sairaanhoitopiirien asukkaille ja muille asiakkaille kliinisiä laboratoriotutkimuksia sekä huolehtia alan tutkimuksesta ja opetuksesta.  Liikelaitoksen aloittaessa toimintansa sen palveluksessa on noin 600 työntekijää. Liikevaihto on noin 62 miljoonaa euroa ja tutkimuksia tehdään noin 7.3 miljoonaa vuodessa.

Organisaatiosta

Koko liikelaitoksen toimintaa johtaa johtokunnan ohjauksessa toimitusjohtaja ja operatiivisesta päätöksenteosta vastaa yhtymäkokouksen valitsema johtokunta. Se koostuu jäsenenä olevien sairaanhoitopiirien edustajista sekä Oulun yliopiston ja elinkeinoelämän edustajasta, jolla on liikkeenjohdollista asiantuntemusta.  Liikelaitoksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtymäkokous, johon sairaanhoitopiirit valitsevat kokousedustajansa.

Uuteen liikelaitokseen kuuluu viisi aluelaboratoriota, jota kutakin johtaa aluelaboratorion johtaja. Aluelaboratorioiden sijaintipaikat ovat Rovaniemi, Kemi, Oulu, Kajaani ja Kokkola. Rovaniemen aluelaboratoriota johtaa sairaalakemisti Tuula Svanberg.

Aluelaboratoriot tuottavat laboratoriotutkimuksia alueensa sairaaloille, ja terveyskeskuksille ja muille asiakkaille. Ne vastaavat myös oman alueensa toiminnallisten kehitystarpeiden kartoittamisesta ja tekevät niiden pohjalta esityksiä liikelaitoksen johdolle ja osaamisalueille.

Laboratorion toiminnallista suunnittelua ja koordinoimista varten NordLabissa toimii asiantuntemusta hyödyntävä osaamisaluejärjestelmä. Osaamisalueet kattavat sekä laboratoriolääketieteen erikoisalat osa-alueineen ja laboratoriotoiminnan tukialueet. Näillä osaamisaluilla suunnitellaan NordLabin tuotannollinen toiminta.

Toiminnasta

Uuden yhtymän alaisuudesta ja nimen vaihdoksesta huolimatta laboratorion toiminta jatkuu käytännössä lähes ennallaan Lapin keskussairaalassa. Henkilökunta - 69 laboratoriotyöntekijää - jatkaa perustetussa liikelaitoskuntayhtymässä vanhoina työntekijöinä.

Rovaniemen aluelaboratorion johtaja Tuula Svanbergin mukaan muutos ei näy toiminnassa juurikaan ensimmäisenä vuonna laboratorion asiakkaille.  
 
Näytteenoton ajanvarausohjelma, näytteenottopisteet säilyvät ennallaan ja alueellinen näytteenottotoiminta jatkuu ja kaikki sairaanhoitopiirin alueella toimivat terveyskeskuslaboratoriot saavat edelleenkin tarvitsemiaan palveluita keskussairaalassa sijaitsevasta laboratoriolta, minne niillä on sähköiset yhteydet tutkimusten tilausta ja vastauspalvelua varten.

Terveyskeskuslaboratoriot saavat asiantuntija-apua toimintoihinsa laboratorion eri osaajilta liittyen hankintoihin, ostopalveluihin, tutkimuksiin ja niiden analytiikkaan ja laadunvalvontaan. Mikrobiologian laboratorio toimii terveyskeskuslaboratorioiden tukilaboratoriona.

Tällä hetkellä Lapissa terveyskeskuslaboratorioista vain Rovaniemi kuuluu NordLabiin.  Kunnat voivat jatkossa neuvotella NordLabin kanssa terveyskeskuslaboratorioidensa liittymisestä liikelaitokseen oman aikataulunsa ja halunsa mukaan.

NordLabin yhteystiedot / Oulu

Toimitusjohtaja Rauno Luttinen
Johtava lääkäri Leila Risteli
Talous- ja hallintopäällikkö Timo Kauppinen
Henkilöstöpäällikkö Satu Rusanen
Johdon sihteeri Outi Salohalme
0400 682 409
(08) 315 4422
040 726 0359
0400 254 857
0400 254 858
rauno.luttinen(at)ppshp.fi leila.risteli(at)ppshp.fi timo.h.kauppinen(at)ppshp.fi satu.rusanen(at)ppshp.fi outi.salohalme(at)ppshp.fi


Osoite:  Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu
Faxi: (08) 315 9039


NordLab / Rovaniemen aluelaboratorio
Ounasrinteentie 22
puh. (016) 328 4700
fax (016) 328 4704
etunimi.sukunimi@lshp.fi

Lisätietoja:
Tuula Svanberg
Rovaniemen aluelaboratorion johtaja
p. 040 820 6364