Onnittelut: LSHP on Tiedolla johtaja 2019!

Julkaistu 5.11.2019 klo 11.42

Vuonna 2019 Innolink ryhtyi ensimmäistä kertaa etsimään Suomen inspiroivinta tiedolla johtajaa. Tiedolla johtaminen on yksi keskeisimmistä organisaatioiden menestyksen mahdollistajista. Eri lähteistä saatavan tiedon määrä lisääntyy, tiedon jalostustavat ja tulkinta kehittyy, osaamisen kehittämisen merkitys kasvaa. Tehokkaasti johdettuna ja älykkäästi hyödynnettynä tieto auttaa tekemään viisaita päätöksiä.

Ensimmäistä kertaa Suomessa 31.10. julkistettiin Tiedolla Johtaja 2019 henkilö- ja organisaatiokategorioissa sekä paljastettiin ensimmäisenä tiedolla johtamisen nykytilaa luotaavan tutkimuksen tulokset. Gaala kokosi yhteen lähes 150 kärkipäättäjää tiedolla johtamisen ratkaisujen äärelle.

Tiedolla Johtaja 2019 -ehdokkuudet perustuivat ilmiantojen perusteella tehtyihin evaluointeihin. Ehdokkuuden perustana on tiedolla johtajan määritelmä: taitava tiedolla johtaja osallistaa koko organisaation, merkittävän tiedon avulla, kohti tuloksellista toimintaa. Loistavia ilmiantoja perusteluineen saatiin yli 20 kappaletta.

Tunnustukset:

Tiedolla Johtaja 2019 -organisaatiokategorian voittaja:
Lapin sairaanhoitopiiri

Kunniamaininta: Tekonivelsairaala Coxa
Kunniamaininta: Talenom

Voittajana sairaanhoitopiiri sai palkinnoksi Innolinkin palveluita 5000 euron arvosta. Lapin sairaanhoitopiirillä ole kytköksiä Innolinkkiin, joten tunnustus on riippumaton.

Raadin perustelut Lapin sairaanhoitopiiristä:

Lapin sairaanhoitopiiri on onnistunut oman Tieto-tiiminsä johdolla rakentamaan mittavan, täysin uuden tiedolla johtamisen järjestelmän toiminnan suunnitteluun, ennakointiin, seurantaan ja raportointiin. Se on herättänyt kiinnostusta ympäri Suomea.

Tiedolla johtamisessa tuotetun tiedon hyödyntäminen – ja tiedolla tekeminen – on avainasemassa. Strategia, tavoitteet ja mittarit on luotu ja palasteltu jokaiselle organisaation tasolle alhaalta ylöspäin. Tieto on tuotu helposti ja vaivattomasti saataville roolipohjaisten näkymien avulla.

Lapin sairaanhoitopiiri ja Tieto-tiimi ovat nähneet vaivaa tiedolla johtamisen kulttuurin vahvistamiseksi ja osaamisen kehittämiseksi. Lapin sairaanhoitopiirin tiedolla johtamisen malli on käyttöönotettavissa laajemmalti ja kehitystyö jatkuu.

Projektipäällikkö Janne Okkosen kiitoskommentit:

- Tiedosta voidaan muodostaa täysin uusia menestystekijöitä organisaation tulevaisuuden toimintaedellytysten varmistamiseksi ja turvaamiseksi. Tiedon hyödyntämistä ja siihen pohjautuvan analytiikan käyttöä tulisi lisätä voimakkaasti juuri näinä hetkinä, kun kipuillaan rahan ja muiden resurssien riittävyyden kanssa.

- Meillä on paljon tietoa ja taitoa Kehittämisen Tieto-tiimissä, mutta osaako organisaatio hyödyntää ja ulosmitata sen täysimääräisesti jää nähtäväksi. Tehtävää ja kehitettävää on vielä paljon, ja tähän tarvitaan mukaan kaikki osapuolet, organisaation eri tasoilta.

- Meillä on kaikki edellytykset olla vieläkin enemmän ja saavuttaa eri mittareilla tarkasteltuna myös kansallisesti vaikuttavimman organisaation asema sekä maine. Kiitän Tieto-tiimiä hyvin tehdystä työstä.