Lomakkeita

 

Korvaushakemus
koskien hoidon aikana kadonnutta/rikkoutunutta omaisuutta tai aiheutunutta muuta vahinkoa tai kuluerää

Muistutuslomake
Mikäli olette tyytymätön saamaanne hoitoon tai kohteluun, on teillä oikeus tehdä muistutus yksikön terveydenhoidosta vastaavalle johtajalle.

Potilasasiakirjojen tilaus potilaskertomuskeskuksesta

Lokitietojen tarkastusohje potilaalle/asiakkaalle

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Potilaan / Omaisen vaaratilanneilmoitus

Hoitotahto

Psykiatrinen hoitotahto lomakkeineen

Radiologisten cd-tallenteiden tilaus

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi

- - -

Tietosuojaseloste webropol