Tietosuojavastaava


Tietosuojavastaavan tehtävänä on seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa organisaatiota toteuttamaan lainsäädännön asettamat velvoitteet.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on myös toimia valvontaviranomaisen ja rekisteröityjen yhteyspisteenä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Vastuu henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta kuuluu edelleen organisaation johdolle.