Infektioiden torjunta - Moniresistenttibakteerien (MRSA, ESBL, VRE, CPE) torjunta ja seulonta

 

Moniresistenttibakteerit ovat mikrobeja, jotka ovat vastustuskykyisiä useiden eri mikrobilääkeryhmien aineille.

MRSA (Metisilliini Resistentti Staphylococcus Aureus)
ESBL ( Extended Spectrum Beta Lactamase)
VRE (Vankomysiini Resistentti Enterokokki)
CPE (Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae)
 

Mitä on MRSA? Tietoa potilaalle ja hänen omaisilleen.
What is MRSA? Information for patiens and family.

Mitä on ESBL? Tietoa potilaalle ja hänen omaisilleen.
What is ESBL? Information for patients and family.

Mitä on VRE? Tietoa potilaalle ja hänen omaisilleen.


Moniresistenttibakteerit torjunta- seulonta- ja näytteenotto-ohje 26.9.2018

Moniresistenttien bakteerie torjuntaohjeet koskien Lshp:n hoitoyksiköihin tulevia potilaita 31.3.2017

MRSA / MSSA kantajuuden puhdistushoito 19.8.2013

Toimintaohje moniresistenttibakteerien seulonnoista Lapin sairaanhoitopiirin hoitoyksiköihin töihin tuleville terveydenhuollon työntekijöille ja harjoittelujaksolle tuleville opiskelijoille 31.3.2017

Toimintaohje raskaana olevan turvapaikanhakijan näytteenottoon 31.3.2017