PEG-syöttöletkun vaihto syöttönappiin (Potilasohje)

 
PEG = Perkutaaninen Endoskooppinen Gastrostomia

Ravitsemus toteutetaan usein PEG - syöttöletkun kautta silloin, kun ravinnon saanti suun kautta on riittämätöntä. Syöttöletkua pidetään paikoillaan vähintään 4 - 6 viikon ajan, kunnes mahalaukkuavanne eli gastrostooma-aukko on muodostunut. Sen jälkeen syöttöletku voidaan tarvittaessa  vaihtaa syöttönappiin/bonustuubiin.

Syöttöletkun vaihto syöttönappiin tapahtuu geelipuudutuksessa. Vanha syöttöletku vedetään pois ja uusi syöttönappi asetetaan vatsanpeitteiden päältä gastrostooma - aukkoon. Toimenpide kestää noin 10 minuuttia.

Syöttönappi on valmistettu silikonista tai polyuretaanista ja sen käyttöikä määräytyy toimivuuden ja syöttönapin mallin (silikoni- tai vesiballongillinen syöttönappi) mukaan. Syöttönappi vaihdetaan sovitun ajan tai tarpeen mukaan.

Ennen toimenpidettä

Olkaa syömättä ja juomatta 6 tuntia. Voitte ottaa mahdolliset aamulääkkeenne ( ei kuitenkaan sokeritautilääkkeitä ) pienen vesimäärän kanssa. Mikäli käytätte verenohennuslääkettä (esim. Marevan, Arixtra, Plavix, Clopidogrel, Efient, Eliquis, Persantin, Pradaxa, Xarelto, Brilique), kysykää ohjeet lääkkeen mahdollisesta tauottamisesta lähettävältä/hoitavalta lääkäriltä.

Toimenpiteen jälkeen

Saatte mukaanne yksityiskohtaiset kotihoito-ohjeet ja Teidät kotiutetaan toimenpiteen jälkeen. Jatkakaa letkuruokintaohjelmaanne entiseen tapaan. Voitte myös ruokailla suun kautta, jos se normaalistikin on mahdollista.

Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä Lapin keskussairaalan toimenpidepoliklinikalle (016) 328 2700 / PEG-hoitajaan 040 637 6823.


06/2016 K.S /Toimenpidepoliklinikka