Peruuttamattoman asiakaskäynnin maksu

 

Ohje 2/2020, 31.1.2020 

Tulostettava versio: Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 31.1.2020

Tällä ohjekirjeellä korvataan aiemmin 30.12.2011 annettu ohje 16/2011 peruutusmaksusta.

Yleistä

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (3.8.1992/734) 3 §:n sekä asetuksen (9.10.1992/912) 25 §:n mukaan käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaalle varatusta avohoidon käynnistä tai kalliin kuvantamistutkimukseen varatusta ajasta peritään 15-vuotta täyttäneeltä vuosittain vahvistettu asiakasmaksu. Maksua ei kuitenkaan peritä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä syy.

Maksun perimisen tarkoitus on vähentää ilmoittamatta jääneiden vastaanottoaikojen peruuntumista ja siten tehostaa poliklinikoiden ja tutkimusyksiköiden toimintaa. Mikäli potilaalla on samalle päivälle useammalle eri poliklinikalle tai kuvantamistutkimukseen ajanvaraukset, tulee varatut ajat perua erikseen jokaiseen hoitoyksikköön.

Maksun perimisen tarkoitus on vähentää ilmoittamatta jääneiden vastaanottoaikojen peruuntumista ja siten tehostaa poliklinikoiden ja tutkimusyksiköiden toimintaa

Milloin maksua ei peritä?

1. Kun annettu vastaanottoaika peruutetaan (puhelimitse tai muuten) vähintään kolme (3) vuorokautta ennen varattua aikaa. Ajan peruuttaminen kolme vuorokautta ennen ei edellytä syyn ilmoittamista.

2. Kun potilas on alle 15-vuotias.

3. Kun potilaalla on ylivoimainen este tai muu perusteltu syy tulematta jäämiseen esim. sairastuminen.
Tällöin potilaan on oltava välittömästi yhteydessä hoitavaan yksikköön.

Hyväksyttävänä syynä ei voida pitää unohtamista, työestettä, kulkuyhteyksiä tms.

Täysin yksiselitteistä ja tyhjentävää luetteloa hyväksyttävistä syistä ei voida antaa. Kuitenkin, ensimmäinen ehto maksun perimättä jättämiseen on, että potilas ottaa yhteyttä viimeistään vastaanottopäivänä; mikäli yhteydenottoa ei tule, maksu peritään automaattisesti.

Reklamaatio laskusta

Mikäli potilas on tyytymätön maksun perimiseen, potilasta pyydetään tekemään kirjallinen reklamaatio laskusta neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa ilmoituksen saamisesta kuntayhtymän talousjohtajalle.

Reklamaatio lähetetään osoitteeseen:
Lapin sairaanhoitopiirin ky
Kirjaamo
PL 8041
96101 Rovaniemi

Peruuttamatta jääneestä vastaanottoajasta määrätty maksu on ulosottokelpoinen ilman oikeudenkäyntiä samoin kuin hoitomaksukin.
 

Rovaniemi 31.1.2020

Elisa Kusmin
Talousjohtaja