SERI-potilaan laskutus

 

Poliisin kanssa pidetyssä palaverissa 16.5.2013 on sovittu SERI-potilaiden tutkimuksien laskutuksesta seuraavaa:

Kun potilas tulee joko poliisin pyynnöstä tai poliisin virka-apupyynnön perusteella tutkittavaksi, ei laskuteta potilasta eikä kotikuntaa.

Lasku laitetaan suoraan poliisille. Laskun mukaan laitetaan tieto siitä minä päivänä potilas on tutkittu, potilaan nimi ja henkilötunnus.

Laskun mukaan ei siis laiteta esimerkiksi tutkimuksessa tehtyjä muita sairauskertomusmerkintöjä.


Laskun lähetysosoite:

Lapin Poliisilaitos
Rovaniemen Pääpoliisiasema
Rikososasto
Hallituskatu 1 A
96100 ROVANIEMI