Vesiballongillinen syöttönappi (Potilasohje)

 

Tulostettava versio: pdf lVesiballongillinen syöttönappi (Potilasohje)

 

* * * *


Teille on _____/_____20_____vaihdettu

__________________________________(valmistaja)

_______Fr ________cm vesiballongillinen syöttönappi.

Syöttönapin käyttöikä 2-4 kk määräytyy toimivuuden mukaan. Vesiballongillisen napin vaihdon voi suorittaa potilas itse, potilaan omainen tai hoitohenkilökunta.

Letkuruokinta toteutetaan syöttönappiin liitettävän ruokintaletkun kautta. Valmistaja suosittelee ruokintaletkun vaihtoa viikon välein. Letkuruokinta välineet tilaatte oman terveyskeskuksen kautta.

Jatkakaa letkuruokintaohjelmaanne entiseen tapaan. Liittäkää ruokintaletku syöttönappiin mustat viivat kohdakkain. Lukitkaa ruokintaletku paikoilleen kääntämällä sitä oikealle 1/4 kierrosta. Tarkistakaa syöttönapin oikea sijainti ja toimivuus ruiskuttamalla 50 ml vettä aina ennen letkuruokinnan aloitusta. Varmistakaa, että huuhtelu on vaivatonta, eikä syöttönapin juuresta ole vuotoa. Muistakaa huuhdella ruokintaletku 50 ml:llä vettä aina myös letkuruokinnan jälkeen.

Jatkakaa avannealueen ihon hoitoa entiseen tapaan. Iho-ongelmien välttämiseksi pyöräyttäkää syöttönappia eri asentoon mielellään aina ennen letkuruokintaa, mutta vähintään kerran vuorokaudessa. Iho-ongelmissa voitte ottaa yhteyttä LKS:n avannehoitajaan (016) 328 7404.

Tarkistakaa ensimmäisen viikon aikana

____/____ - ____ / ____ 20___

ballongin veden määrää ja väriä päivittäin (laitettu 5 ml Aquaa tai vettä).

Tarkastettaessa ballongia, painakaa syöttönappi tiiviisti ihoa vasten, näin varmistatte, että ballonki on mahalaukussa. Jatkossa seuratkaa ballongin vesimäärän pysyvyyttä ja väriä kerran viikossa.Tarvittaessa lisätkää/vaihtakaa vesi. Jos tarkistuksessa ballongin vesimäärä on kerta kerralta pienempi, vaihdattakaa uusi syöttönappi.

Ballongin rikkoutuessa ja syöttönapin noustua osittain tai kokonaan pois mahalaukkuavanne umpeutuu muutamassa tunnissa. Umpeutumisen ehkäisemiseksi teippaa vanha syöttönappi tai virtsakatetri avanneaukkoon heti. Vaihdata uusi syöttönappi mahdollisimman pian.

Seuraava syöttönapin vaihto:

Lapin keskukssairaala__________________

terveyskeskus/muu hoitolaitos ___________________

itse/omainen __________________ .

 

_________________________________________  
Sairaanhoitaja  

 Mahdollisissa ongelmatilanteissa voitte ottaa yhteyttä joko oman paikkakunnan terveyskeskukseen tai arkipäivisin Lapin keskussairaalan toimenpidepoliklinikalle (016) 328 2700 / PEG-hoitajaan 040 637 6823.

06/2016 K:S /Toimenpidepoliklinikka