Kuntoutusohjaajat - Haku


Kommunikaatiohäiriöisten lasten kuntoutusohjaaja
Sisältösivut | Julkaistu: 9.6.2016

Kommunikaatiohäiriöstä puhutaan, kun lapsi ei kykene ikätasoaan vastaavaan vuorovaikutukseen toisten kanssa. Tukemalla vuorovaikutusta edistetään myös lapsen kielellistä kehitystä. Kuntoutusohjauk......

Sairaanhoitopalvelut > Kuntoutusohjaajat > Kommunikaatiohäiriöisten lasten kuntoutusohjaaja
Kuntoutusohjaajat
Julkaistu: 9.6.2016

  Kuntoutusohjaus on asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista, ohjausta ja neuvontaa muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutusohjauksen lähtökohtina ova...

Sairaanhoitopalvelut > Kuntoutusohjaajat
Kuntoutuspoliklinikan kuntoutusohjaaja
Sisältösivut | Julkaistu: 9.6.2016

• Liikuntavammaiset  Neurologia: lihassairaudet, harvinaiset neurologiset sairaudet, epilepsia ja aivovammat • Kirurgia: selkäydinvammat ja amputaatiot • Sisätaudit: reumasaira......

Sairaanhoitopalvelut > Kuntoutusohjaajat > Kuntoutuspoliklinikan kuntoutusohjaaja
Kuulovammaisten kuntoutusohjaaja
Sisältösivut | Julkaistu: 9.6.2016

Ohjaa, neuvoo ja tukee asiakkaita ja heidän läheisiään kuulo- vammaan liittyvissä asioissa. - Arvioi ja sovittaa kotikäynnillä yksilölliset kuulemisen apuvälineet ja tekee niistä suosituk......

Sairaanhoitopalvelut > Kuntoutusohjaajat > Kuulovammaisten kuntoutusohjaaja
Kuulovammaisten lasten kuntoutusohjaaja
Sisältösivut | Julkaistu: 9.6.2016

Kuulo on lapsen kehityksen kannalta tärkeä aisti. Se vaikuttaa kielen ja puheen oppimiseen ja siten sosiaaliseen vuorovaiktukseen. Kuulovamman toteamisen ja kuntoutuksen alkamisen myötä perhe tarv......

Sairaanhoitopalvelut > Kuntoutusohjaajat > Kuulovammaisten lasten kuntoutusohjaaja
Neurologian poliklinikan kuntoutusohjaaja
Sisältösivut | Julkaistu: 9.6.2016

• Aivoverenkiertohäiriöt • Muistiongelmaiset • MS-tauti ja • Parkinsonin tauti Asiakkaiden ja heidän läheistensä ohjaaminen, neuvonta ja henkinen tukeminen kaikissa sairaute......

Sairaanhoitopalvelut > Kuntoutusohjaajat > Neurologian poliklinikan kuntoutusohjaaja
Näkövammaisten kuntoutusohjaaja
Sisältösivut | Julkaistu: 9.6.2016

• Aikuiset näkövammaiset • Vastuu näonhuollon apuvälineista • Näkövammarekisterin yhteyshenkilö (THL) Tavoitteena on auttaa asiakasta selvitymään itsenäisesti ja omatoimisesti om......

Sairaanhoitopalvelut > Kuntoutusohjaajat > Näkövammaisten kuntoutusohjaaja
Syöpäpotilaiden kuntoutusohjaaja
Sisältösivut | Julkaistu: 9.6.2016

Tiedon saanti, tuki, ohjaus ja keskustelu sairauden eri vaiheissa:   • sairauteen ja hoitoihin liittyvissä asioissa • mukana sairastuneen tarvitsemien palvelujen arvioinnissa ja......

Sairaanhoitopalvelut > Kuntoutusohjaajat > Syöpäpotilaiden kuntoutusohjaaja