Mielenterveys- ja päihdepalvelut


Mielenterveys- ja päihdepalvelujen perustehtävänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja päihdehuoltoa tarvitsevia kansalaisia. Hoidettavilla on eriasteisia mielenterveydenhäiriöitä, päihdeongelmia sekä psykiatrisia sairauksia. Palvelut tuotetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, esimerkiksi perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi sekä Lapin sairaanhoitopiirin muut toimijat.
 

lshp_Miepä_kampanja_Pyörällä päästään_kuva


Nopeat palvelut ja konsultaatio
- Akuuttitiimi + päivystys
- Mielitiimi
- Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka
- Muonio-Enontekiön mielenterveystoimisto
- Akuuttiosasto

Hoito ja tutkimus
- Hoito-yksikön avohoitopalvelut
- Intensiivipoliklinikka
- Tutkimus- ja hoito-osasto

Kuntoutus
- Kuntoutuksen avohoitopalvelut
- Vaativan hoidon ja kuntoutuksen osasto
- Toiminnallinen hoito

Päihdepalvelut
- A-klinikka
- Päihdeklinikka

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut
- Nuorisopsykiatrian yksikkö
- Lastenpsykiatrian yksikkö
 

Johanna Erholtz
vs.tulosaluejohtaja
p. 040 730 3364
johanna.erholtz(at)lshp.fi
Antti Alaräisänen
vs. vastaava ylilääkäri
p. 040 653 8705
antti-alaraisanen(at)lshp.fi
Tiina Alasaari
vs.ylihoitaja
p. 040 515 3588
tiina.alasaari(at)lshp.fi
Tulosaluesihteerit
 
Outi Koivuranta, p. 040 631 9751
Mari Vallivaara, p. 040 648 3572
Fax (016) 328 8429
Postiosoite
 
Lapin sairaanhoitopiiri
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosalue
Totontie 9
97140 MUUROLA