Nuorisopsykiatrian yksikkö

lshp_nuorisopsykiatria_joutsen


Nuorisopsykiatrian yksikön potilaat ovat 13–18-vuotiaita nuoria. Nuorisopsykiatrian avohoito ja osaston sairaalahoito toteutetaan Rovaniemellä.
 

Poliklinikka

Nuorisopsykiatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan nuoria, joiden psyykkinen hyvinvointi ja toimintakyky ovat vakavasti uhattuina. Poliklinikan toiminta on yhteistyötä nuoren, perheen ja nuoren lähiverkoston kanssa.

Tavallisimmin hoidossa yhdistetään yksilö- ja perhetyöskentely sekä yhteistyö kotikunnan hoito- ja tukipalveluiden kanssa nuoren tarpeiden mukaisesti. Käynnit poliklinikalla ovat asiakkaille maksuttomia.

Yksikkö vastaa myös lievempien mielenterveydenhäiriöiden hoidosta matalan kynnyksen palveluissa Rovaniemen kaupungin alueella ja tukee perusterveydenhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon palveluita.

Nuorten matalankynnykseen tullaan asiakkaan oman puhelinsoiton, päivystyksen, sosiaalitoimen, terveyskeskuslääkärin tai terveydenhoitajan kautta.

Yksikössä toteutetaan myös Varhaisen mielenterveyden häiriön riskin arviointia (Varhaintyö), yhdessä perusterveydenhuollon ja oppilashuollon (hyvinvointityöryhmä) kanssa. Nuorisopsykiatrian varhain -toiminta on konsultatiivista palvelua yläkoulu ikäisten nuorten kanssa työskenteleville ja tapahtuu nuoren omassa ympäristössä peruspalveluiden kanssa, tarvittaessa kutsutaan moniammatillinen tiimi koolle.

Toiminta koskee Rovaniemeä ja asteittain vähitellen muutakin maakuntaa. Työpari kutsutaan koolle koulun hyvinvointiryhmän toimesta, tapaamiskertoja 1-5. Tiimissä työskentelee sairaanhoitaja ja mielenterveyshoitaja, joilla on mahdollisuus konsultoida nuorisopsykiatria. Nuoren ja perheen asiakkuus säilyy peruspalveluissa.
Varhain työtä tekevät mielenterveyshoitaja Satu Brahimi p. 040 630 9432 ja sairaanhoitaja Maria Kerola p. 040 719 4567.

Osasto

Nuorisopsykiatrian osasto 5-paikkainen avo-osasto, joka toimii maanantaista perjantaihin. Ensisijaisesti osastojaksoa harkitaan kriisitilanteissa, kun avohoito ja ympäristön antama tuki ovat riittämättömiä.

Tarpeenmukaisesti osastohoidon tarvetta voidaan miettiä kaikissa tilanteissa, missä nuoren toimintakyky on psyykkisen voinnin vuoksi uhattuna. Tarpeellinen jatkohoito järjestetään kotikuntaan tai työskentelyä jatketaan polikliinisesti. Tarvittaessa nuori ohjataan muihin nuorille hoitoa tarjoaviin yksiköihin. Osastolle tullaan lääkärin ohjauksella.

Jalkautuva työpari viikonloppuisin

Viikonloppuisin poliklinikan ja osaston nuoria sekä heidän perheitään on tukemassa jalkautuva työpari, joka työskentelee lauantaina ja sunnuntaina klo 12 - 20.

Työpari voi tehdä kotikäyntejä, tavata nuorta ja on tavoitettavissa, mikäli tilanne loman aikana muuttuu. Tarvittaessa työparilla on mahdollisuus osallistua myös nuoren päivystykselliseen psykiatriseen arvioon sekä konsultoida päivystävää psykiatria.

Viikonloppuisin työparin numero on 040 775 2293 klo 12–20. Muuna kelloaikana viikonloppuisin yhteydenottopyynnön voi jättää psykiatrian Akuuttitiimin numeroon (016) 328 8400.