Mielenterveys- ja päihdepalvelut


Mielenterveys- ja päihdepalvelujen perustehtävänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja päihdehuoltoa tarvitsevia kansalaisia. Hoidettavilla on eriasteisia mielenterveydenhäiriöitä, päihdeongelmia sekä psykiatrisia sairauksia. Palvelut tuotetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, esimerkiksi perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi sekä Lapin sairaanhoitopiirin muut toimijat.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut organisaatio kesäkuu 2017

Nopeat palvelut ja konsultaatio
- Akuuttitiimi + päivystys
- Mielitiimi
- Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka
- Muonio-Enontekiön mielenterveystoimisto
- Akuuttiosasto
Tulosyksikköjohtaja ja ylilääkäri Antti Alaräisänen

Hoito ja tutkimus
- Hoito-yksikön avohoitopalvelut
- Intensiivipoliklinikka
- Tutkimus- ja hoito-osasto
Tulosyksikköjohtaja ja ylilääkäri Lotta Rinkinen

Kuntoutus
- Kuntoutuksen avohoitopalvelut
- Vaativan hoidon ja kuntoutuksen osasto
- Toiminnallinen hoito
Tulosyksikköjohtaja ja ylilääkäri Antti Alaräisänen

Päihdepalvelut
- A-klinikka
- Päihdeklinikka
Tulosyksikköjohtaja ja ylilääkäri Tapio Kekki

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut
- Nuorisopsykiatrian yksikkö
- Lastenpsykiatrian yksikkö
Tulosyksikköjohtaja ja ylilääkäri Kari Moilanen