Akuuttitiimi ja päivystys


Akuuttitiimi tarjoaa kiireellistä erikoistason psykiatrista avohoitoa. 
Tiimi tekee hoidon arvioita ja tarvittaessa ohjaa jatkohoitoon matalalla kynnyksellä. Akuuttitiimin työ on paljolti jalkautuvaa potilastyötä.

Akuuttitiimin hoitajista yksi toimii psykiatrian päivystävänä sairaanhoitajana vuorokauden ympäri ja hänelle ilmoitetaan päivystyksellisistä ja kiireellisistä lähetteistä.

Päivystävä sairaanhoitaja antaa kansalaisille ja viranomaisille neuvontaa ja ohjausta 24/7 päivystyspuhelimessa, jonka numero on 040 715 8400.

Akuuttitiimiin tullaan pääsääntöisesti päivystyksen kautta tai lähetteellä, mutta Akuuttitiimin sairaanhoitajan arvioon voi tulla myös ilman lähetettä.

Akuuttitiimi on osa aikuispsykiatrian poliklinikan toimintaa ja se tekee tiivistä yhteistyötä keskussairaalan somaattisen sairaanhoidon päivystyspoliklinikan ja psykiatrian klinikan Akuuttiosaston kanssa.

Akuuttitiimi toimii maanantai - sunnuntai klo 8.00–20.00 ja
päivystävä sairaanhoitaja vuorokauden ympäri 24/7.