Hoitu-yksikön avohoitopalvelut


Yleistä

Yksikön avopalvelujen hoitovastuulla on potilaita, jotka eivät tarvitse kuntoutusta arjessa selviämistä haittaavien toiminnanvajausten vuoksi. Myös kuntoutusta tarvitseville potilaille tarjotaan hoitoa ja tehdään tutkimuksia Hoitu-palveluissa, mutta pääasiallinen hoitovastuu on tuolloin kuntoutuksen tulosyksikössä. Avopalveluihin hakeudutaan matalan kynnyksen palvelujen kautta tai lähetteellä.

Yksikössä tehdään moniammatillisia tutkimuksia hoito- ja kuntoutussuunnitelmien laatimisen ja työ- ja toimintakyvyn arvioinnin tueksi sekä tarjotaan psykoterapeuttisiin menetelmiin pohjautuvaa avohoitoa mielenterveyden häiriöistä kärsiville potilaille. Tutkimukset ja hoito toteutetaan potilaan tarpeen mukaan ja yhteistyössä kotikunnan kanssa.

Lähtökohtana on tavata myös potilaan läheisiä ja verkostoa. Hoitoja toteutetaan yksilöhoitoina, ryhmähoitoina sekä pari- ja perhehoitoina. Myös yksilöhoitojen yhteydessä tavataan potilaiden perheitä. Jossain määrin kuntoutusohjauksellisia elementtejä voidaan myös sisällyttää osaksi yksilöterapioita.

Konsultatiivista työparityötä tehdään kuntiin ja psykiatrian klinikan muihin yksiköihin niissä tarvittavan erityisosaamisen mukaisesti. Muiden toimijoiden kanssa verkostoidutaan ja potilaita ohjataan kolmannen sektorin palveluihin.

Avopalvelujen yhteydessä toimii epävakaan persoonallisuushäiriön työryhmä.

Epävakaan persoonallisuushäiriön työryhmä

Työryhmän hoitoon voidaan ohjata potilaita, joilla on vaikeahoitoinen epävakaa persoonallisuushäiriö ja joilla ei ole akuuttia päihdeongelmaa.

Hoito on vakauttavaa, se toteutuu dialektisen käyttäytymisterapian periaatteella ja edellyttää potilaan omaa motivaatiota hoitoon.  Ennen hoidon aloittamista epävakaan persoonallisuushäiriön työryhmän vastuulääkäri arvioi potilaan soveltuvuuden hoitoon.

Sähköisten reseptien uusinta www.omakanta.fi-palvelun tai oman työntekijän kautta.

Intensiivipoliklinikka

Intensiivipoliklinikalle voidaan ohjata eripituisille kriisijaksoille potilaita, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista sairaalahoitoa, mutta hoito poliklinikka- tai kotikäynnein ei riitä. Yksikössä toteutetaan myös suunniteltuja tutkimusjaksoja hoito- ja kuntoutussuunnitelman sekä työkyvyn arvioinnin tueksi.

Intensiivipoliklinikalla on mahdollisuus olla arkipäivinä klo 8-16. Tänä aikana on järjestetty lounas- ja välipalaruokailu, mikä mahdollistaa mm. ruokailujen tukemisen syömishäiriöissä. Hoitomuotoina ovat yksilökeskustelut ja ryhmät sekä vertaistuki.  Potilaille pyritään tarjoamaan välineitä aktiiviseen oman hyvinvointinsa edistämiseen.

Intensiivipoliklinikalle voidaan ohjata potilaita lähetteellä ja Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian muista yksiköistä sisäisellä toimeksiannolla.  Yksikkö hoitaa sekä muista avohoidon yksiköistä ohjattavia että sairaalasta kotiutuvia potilaita. Pitkämatkalaiset potilaat voivat tarvittaessa yöpyä potilashotellissa hoidon ajan.