Kuntoutuksen avohoitopalvelut


Kuntoutuksen avohoito tarjoaa potilaan yksilöllisen tarpeen mukaista hoitoa ja kuntoutusta. Hoito voi sisältää yksilökäyntejä tai erilaisia ryhmämuotoisia hoitoja. Työote on tarpeen mukaan liikkuva tai toiminnallinen. Kuntoutuksen hoito on usein osa potilaan muuta hoidon ja kuntoutuksen kokonaisuutta muiden toimijoiden kuten perusterveydenhuollon, kolmannen sektorin tai sosiaalitoimen palvelujen rinnalla.

Sähköisten reseptien uusinta www.omakanta.fi-palvelun tai oman työntekijän kautta.

Sairaalakuntoutusjaksot

Sairaalakuntoutusjaksot ovat ryhmämuotoisia tarpeen mukaisille potilasryhmille räätälöityjä kuntoutusjaksoja. Jaksojen pääpaino on tiedon saannissa, oireen hallinnassa, elämänhallinnassa, voimaantumisessa ja vertaistuessa. Sairaalakuntoutusjaksojen toteutuksessa on aina mukana myös kokemusasiantuntija.

Palveluun hakeudutaan hoitavan lääkärin lähetteellä sekä kuntoutujan ja avohoidon työntekijän yhdessä laatimalla hakemuksella.

Sairaanhoitaja
p. 040 778 2534
Psykiatrian klinikka
Totontie 9
97140 Muurola