Munuaisyksikkö

 

Munuaisyksikkö Vilkka


Lapin keskussairaalan munuaisyksikkö huolehtii munuaisten vajaatoimintaa sairastavista potilaista Lapin sairaanhoitopiirin alueella.

Yksikkömme tarjoaa poliklinikka palvelua ja dialyysihoitoa.
- takaa korkealaatuisen hoidon
- ylläpitää ja parantaa munuaispotilaan elämänlaatua
- tekee yhteistyötä sairaalan muiden yksiköiden, avohoidon, sosiaalihuollon ja erityisesti potilaan omaisten kanssa
- toteuttaa yksilövastuista hoitotyötä ja edistää potilaan omatoimisuutta

Polikliinisten munuaispotilaiden lääkärin vastaanotot pidetään munuaisyksikössä.

Dialyysiosastolla on yhdeksän potilaspaikkaa hemodialyysia eli keinomunuaishoitoa varten.  Potilaat  tulevat hoitoon 2–4 kertaa viikossa ja hoidot kestävät 4–5 tuntia / käynti.

Peritoneaalidialyysihoitoa tehdään yhteistyössä vuodeosastojen ja poliklinikan kanssa. Peritoneaalidialyysipotilaat käyvät dialyysiosastolla hoidon ohjauksessa ja seurannassa poliklinikkakäynnin yhteydessä.
 

Dialyysihoitaja 1 040 192 5242
Dialyysihoitaja 2 040 570 0482
Dialyysihoitaja 3 040 570 0782
Munuaishoitaja, sisätautien poliklinikka 040 657  6444
Jaana Heikkinen, osastonhoitaja
dialyysi ja osasto 5B
040 835 5119
Kirsti Lappalainen, osastonhoitaja
munuaispoliklinikka
040 555 1976
Faksi 016 328 5386

 

dialyysihoitoa.jpg