Munuaisyksikkö

 

Munuaisyksikkö Vilkka


Lapin keskussairaalan munuaisyksikkö huolehtii munuaisten vajaatoimintaa sairastavista potilaista Lapin sairaanhoitopiirin alueella.

Yksikkömme tarjoaa poliklinikka palvelua ja dialyysihoitoa.
- takaa korkealaatuisen hoidon
- ylläpitää ja parantaa munuaispotilaan elämänlaatua
- tekee yhteistyötä sairaalan muiden yksiköiden, avohoidon, sosiaalihuollon ja erityisesti potilaan omaisten kanssa
- toteuttaa yksilövastuista hoitotyötä ja edistää potilaan omatoimisuutta

Polikliinisten munuaispotilaiden lääkärin vastaanotot pidetään munuaisyksikössä.

Dialyysiosastolla on yhdeksän potilaspaikkaa hemodialyysia eli keinomunuaishoitoa varten.  Potilaat  tulevat hoitoon 2–4 kertaa viikossa ja hoidot kestävät 4–5 tuntia / käynti.

Peritoneaalidialyysihoitoa tehdään yhteistyössä vuodeosastojen ja poliklinikan kanssa. Peritoneaalidialyysipotilaat käyvät dialyysiosastolla hoidon ohjauksessa ja seurannassa poliklinikkakäynnin yhteydessä.
 

dialyysihoitoa.jpg