Lapin päihdeklinikka

 

Päihdeklinikka


Lapin päihdeklinikka tarjoaa katkaisu- ja vieroitushoitoa, päihdekuntoutusta, työkyvyn arviointia ja korvaushoitoa päihdeongelmaisille.

Päihdeklinikalla on yli 30 vuoden kokemus päihdeongelmien hoidosta. Kohtaamme jokaisen asiakkaan kunnioittavasti ja erityisammattitaidolla.

Lapin päihdeklinikka palvelee
- alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden ongelmakäyttäjiä
- päihdeongelmaisten omaisia
- sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä

Lapin päihdeklinikan hoito- ja kuntoutumistoiminta perustuu vuorovaikutukseen, jossa avoimuus, kuulluksi tuleminen ja yhdenvertaisuus ovat keskeistä.

Tavoitteena on verkostoitumisen, vastuuttamisen ja voimaantumisen myötä aikaansaada prosessi, joka mahdollistaa päihdeongelmista vapautumisen sekä muutoksen hallitumpaan ja laadukkaampaan elämään.

Lapin päihdeklinikan toimintamallissa hoitotyö, sosiaalityö ja lääketieteellinen hoito toteutuvat yksilöllisen tarpeen ja suunnitelman mukaisesti. Pääpaino on psykososiaalisen kuntoutumisen ja toimintakyvyn edistämisessä.