Psykiatrinen hoito

MS_psykiatria-kukka.jpg


Psykiatrisen hoidon perustehtävä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja päihdehuoltoa tarvitsevia potilaita ja asiakkaita, joilla on eriasteisia mielenterveydenhäiriöitä ja päihdeongelmia.

Palvelut tuotetaan yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa.