Lapin sairaanhoitopiiri


Yleiset tiedot ja tunnusluvut

Lapin sairaanhoitopiiri on 15 kunnan omistama kuntayhtymä, joka vastaa alueensa väestön erikoissairaanhoidon palveluista sekä päihdeongelmaisten hoidosta ja kuntoutuksesta yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa.

Toimintaa ohjataan väestön sairaanhoidon tarpeiden ja hyvän palvelun periaatteiden mukaan siten, että saavutetaan laadukas ja taloudellinen tulos.

Tuloksen saavuttamiseksi panostetaan erityisesti henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen, väestön tarpeiden ja hoidon ja hoidon vaikuttavuuden seuraamiseen ja tiedottamiseen.

Lapin sairaanhoitopiiri kuuluu Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen (erva-alue).
 

Henkikökunta / vakituinen / Talousarvio 2018
lääkärit 180
hoito- ja tutkimushenkilöstö 1267
huoltohenkilöstö 227
hallinto- ja toimistohenkilöstö 89
Yhteensä 1763
   
Toimintalukuja 2016  
hoitojaksoja 20 670
hoitopäiviä 79 671
avohoitokäyntejä 193 671
kirurgisia toimenpiteitä 9 369
kuvantamistutkimuksia 51 414
synnytyksiä 1 034
   
Sairaansijat 2016  
medisiininen hoito 99
operatiivinen hoito 119
mielenterveys 56
päihdehoito 12
Yhteensä 286


Liikevaihto 193,7 milj. euroa (vuosi 2016)
 

Sairaanhoitopiirin alueella

- väestön määrä 117 704 asukasta (31.12.2016)
- ikäjakauma: 0–14-vuotiaita 15%, 14–64-vuotiaita 63,4%, yli 65-vuotiaita  21,6%
- koko maan pinta-alasta Lapin maakunta on 25,7% maapinta-alasta ja
   30,5% kokonaispinta-alasta (sisältää Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit)
- vuosittain koko Lapin maakunnassa noin 1 800 000 matkailijaa
- pitkät etäisyydet: muun muassa Utsjoelta 450 km ja Kilpisjärveltä 425 km
  keskussairaalaan Rovaniemelle
- rajat ylittävää yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa muun muassa
  ensihoidossa ja psykiatrisessa hoidossa