Toiminnan muutoksen suunnitteluprojekti


ITU 2022 on lyhenne Inhimillisesti tehokas uusi sairaala ITU 2022 -projektista, jossa valmistellaan keskussairaalan toiminnanmuutosta ja sen pohjalta uudisrakennusta.


Projektin tarkoitus on,että tulevassa sairaalan laajennushankkeessa huomioidaan

- sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuuudistus (sote-uudistus)
- perus- ja erikoistason palveluiden integraatio sekä
- näistä johtuvat keskussairaalan toiminnan muutos ja kehittämistarpeet


Rakentamisen tulee tukea

- keskusairaalan ja sairaanhoitopiirin alueen muiden sote-palvelujen asiakaslähtöistä, tehokasta, turvallista ja laadukasta toimintaa
-- huomioida myös tulevaisuuden muutostarpeet

Rakennushankkeen tulee sopeutua kuntien ja tulevan sote-alueen rahoitusmahollisuuksiin.


Projektin tehtävänä on

- osallistua sairaanhoitopiirin alueen yhteisen sote-toimintakonseptin valmisteluun
- koordinoida konseptisuunnitelmaan perustuvaa toiminnan suunnittelua Lapin keskussairaalassa ja sen ympäristössä
- vastata siitä, että tilasuunnittelu perustuu asiakastarpeisiin ja toimintakonsepteihin
 

Muutoksen keinot ja vaikutukset


NHG on arvioinut joulukuussa 2016 Lapin keskussairaalan toiminnalliset hyödyt.
Tiivistelmä Lapin keskussairaalan toiminnallisten hyötyjen arvioinnista


ITU 2022 - aikataulusuunnitelma

1. Toiminnan muutoksen suunnittelu 09/2015-12/2017

1.1 Tarveselvitys: Pohjaselvitys 09/2015-12/2017
1.2 Tarveselvitys: Konseptisuunnittelu 09/2016-12/2016
1.3 Tarveselvitys: Toiminnallinen suunnittelu 01/2017-12/2017
1.4 Tarveselvityksen päivittäminen 01/2017-05/2017
1.5 Käyttäjäosallisuuden koordinointi 01/2017-12/2017

2. Investoinnit ja rakentaminen 04/2016-12/2022
(perusteet Kuvaus sairaalainvestoinnin valmisteluprosessista 4.5.2016)

2.1 Rakennushankkeen organisoituminen 04/2016-03/2017
2.2 Hankesuunnittelu 01/2017-06/2017
2.3 Suunnittelu 07/2017-06/2018
2.4 Toteutussuunnittelu 07/2018-09/2022
2.5 Käyttöönotto 10/2022-12/2022 tai vaiheistettu
2.6 Käyttö ja ylläpito 12/2022-

ITU 2022 -projekti sisältää kaikki Lapin keskussairaalan laajennushankkeen vaiheet.

ITU 2022 -palvelumallista palvelukartan kautta toimintakonseptin luonnosteluun

ITU 2022 -palvelumallin pohjaesitys julkaistiin elokuussa 2016. Siitä palvelumallin työstäminen eteni syys-lokakuun aikana ITU-työpajoissa ja sähköisissä työskentelyalustoissa, ja palvelumalliin saatiinkin lisää moninäkökulmaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä.

Palvelumalliluonnoksesta työstettiin palvelukartta, jonka jälkeen marras-joulukuussa luonnosteltiin toimintakonsepti. Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallitus hyväksyi 14.12.2016 toimintakonseptin laajennushankkeen jatkovalmistelun pohjaksi ja edellyttää sen huomioon ottamista toiminnan ja talouden suunnittelussa. Toimintakonsepti on tärkeä työkalu yleissuunnitelmassa eli masterplanissa.
ITU 2022 -toimintakonsepti / Yhtymähallitus 14.12.2016

Tulevaisuuden palveluiden kuvaus edellyttää monenlaisen asiantuntemuksen yhdistämistä: mukana on ollut alueen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, johtoa, päättäjiä, asiakkaita, kehittäjiä, kumppaniorganisaatioita sekä yhdessä tekemistä muiden kehittämis- ja suunnitteluprojektien kanssa. Yhteisen työskentelyn tapoja projektissa ovat työpajat, henkilöstö- ja asukastilaisuudet, kokoukset, sähköiset kyselyt ja työskentelyalustat. Palautteita voi antaa Lapin sairaanhoitopiirin internet-sivuilla sähköisellä lomakkeella. 
Palaute


ITU 2022 - palvelumallin valmistelun organisointi

ITU-palvelumallin organisaatio

Projektiorganisaatiolla tarkoitetaan usein perusorganisaatiota täydentävää järjestelmää, jolla tuetaan organisaation pysyvien rakenteiden toimintaa. Tällöin projektiorganisaatiossa projektiryhmät vastaavat uuden menetelmän, palvelun, tuotteen tai järjestelmän kehittämistyöstä, minkä jälkeen lopputulos siirtyy pääorganisaation käyttöön ja vastuulle. (Lähde:Projekti-insituutti)