Elokuu 2014

 

Kymppi_logo

 

10.8.2014 Jari Jokela: Säätä ja säätämistä
20.8.2014 Eva Salomaa: Sote-uudistus tuo meille uudenlaiset organisaatiot
30.8.2014 Kyösti Haataja: Potilas ensin
 

30.8.2014 Potilas ensin
 

Kävimme viime viikolla Operatiivisen tulosalueen hallinnon ”iskujoukolla” MediCongress Oulu 2014 koulutuspäivillä.

Luennoilla käsiteltiin ja keskusteltiin 
mm. Sote-lakiuudistuksen vaikutuksista palvelujen tuottamiseen, päivystysasetuksen toteutumisesta ja vaikutuksista Pohjois-Suomessa, sairaalan tuottavuusohjelmista,

  Kyösti Haataja

potilastietojen kirjaamisista ja käyttöönotosta, terveydenhuollon turvallisuus- ja tuottavuusratkaisuista, työpaikan vetovoimaisuudesta ja muutosjohtamisesta.Ruotsista, Karoliinisesta sairaalasta oli luennoimassa professori Birgir Jakobsson, joka kertoi tulevaisuuden sairaalasta ja Lean-ajattelusta. Hänen luentonsa kulmakivi oli ”yllättäen” potilas ensin! Niinpä. Isoja muutoksia tapahtuu nopeasti terveydenhuollossa, mutta unohtuuko pääasia eli potilaiden hoitaminen?

Sairaala on potilaita varten ja henkilökunta heidän hoitamistaan varten. Minulta kysyttiin vastikään kahvipöytäkeskustelussa; miksi meidän kirurgian puolella pitäisi ”haalia” LKS:aan lisää potilaita? Hämmentävä kysymys näinä talouden tiukkoina aikoina, joina sairaaloiden ”pudotuspeli” on käynnissä.

Keskussairaaloiden toiminta tulee STM:n päivystysasetuksen mukaisesti muuttumaan jo vuoden 2015 alussa ja osassa sairaaloista kirurginen toiminta ja synnytykset jopa loppuvat. Lapin maakunnan pinta-ala on onneksi niin suuri ja huolimatta pienestä väestömäärästä, meidän oma keskussairaala tulee säilymään kartalla 24/7 kirurgisena päivystys- ja synnytyssairaalana.

Jotta päivystystoiminta ja synnytykset voidaan turvata, tarvitaan riittävästi henkilökuntaa. Tämä taas asettaa haasteet päiväaikaiselle, ei kiireelliselle toiminnalle. Jokaiselle pitäisi olla mielekästä työtä, johon heidät on koulutettu. Tämän vuoksi meidän pienenä sairaalana on panostettava laatuun ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Eri poliklinikoilla, osastoilla, leikkaussaleissa ja sairaalan kaikissa toimipisteissä meillä ei ole kenelläkään varaa sanoa; ”ei kuulu minulle, ei ole minun potilas”.

Kaikki sairaalaan tulevat potilaat ovat meidän potilaita ja meidän on tehtävä kaikki sen eteen, että potilas tulee mahdollisimman hyvin hoidetuksi ja kokee olonsa miellyttäväksi ja turvalliseksi. Näin toimimalla meille halutaan tulla hoitoon ja meille kaikille riittää töitä.

Lapin keskussairaalalla on edelleen hyvä maine erikoissairaanhoidon tuottajana ja vetovoimaisena työpaikkana. Toivoisin, että nyt suurten muutosten aikana jokainen katsoo itseään peiliin ja miettii miksi on valinnut työpaikakseen LKS:n ja miksi on töissä terveydenhuoltoalalla. Toivottavasti vastauksessa edes vilahtaa sana potilas tai potilaiden hoitaminen, niin silloin tietää olevansa oikeassa paikassa töissä.

Terveellistä syksyä!

Kyösti Haataja
Operatiivisen tulosalueen johtaja

__________________
 

20.8.2014 Sote-uudistus tuo meille uudenlaiset organisaatiot
 

Eva Salomaa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislakiluonnos lennähti ministeriöstä lausuntokierrokselle maanantaina 18.8. Jokainen löytää halutessaan helposti STM:n etusivulta pykäläehdotukset, lausuntopyynnön, keskeistä sisältöä esittelevät poverpointit ja todella pitkän perustelumuistion, jossa avataan lain soveltajille se, mitä tiiviillä pykälätekstillä tarkoitetaan.

Mitä kaikki merkitsee, mikä muuttuu ja miten, vaatii vielä monen monta istuntoa senkin jälkeen, kun laki on saatu hyväksyttyä eduskunnassa. Todennäköisesti siihen tulee vielä lausuntokierrosten johdosta jonkin verran muutoksia.

Tarkoitus on, että uudet sote-alueet perustettaisiin vuoden 2016 alkupuolella. Nämä ovat ne viisi laajaa nykyisiin erva-alueisiin perustuvaa aluetta, jotka vastaisivat koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä.

Kunnat loppupelissä edelleen rahoittaisivat sote-alueiden toiminnan. Kunnan rahoitusosuuteen vaikuttaa sen asukasluvun lisäksi esimerkiksi asukkaiden ikärakenne ja sairastavuus. Sote-alue maksaa korvauksen niille kuntayhtymille tai suurille kunnille, jotka tuottavat alueelleen palveluja. Korvausten suuruuteen vaikuttavat palvelujen tarve sekä vaikuttavuus ja tehokkuusvaatimukset.

Sote-alue tekee neljän vuoden välein järjestämispäätöksen, jossa päätetään palveluntuottajat ja palvelut sekä suuri määrä muita toiminnan pelisääntöjä. Järjestämispäätöksen lisäksi sote-alue tekee tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien ja kuntien kanssa vuosittain tulosopimukset.

Edellä kirjoittamani kuulostaa varmasti himmeleiden himmeliltä, mutta tämä iso urakka lähtee pala palalta siirtymään lain säätäjän pöydältä kohti arkitodellisuutta.

Työntekijän näkökulmasta tulevaisuus on täysin turvattu. Kaikki siirtyvät aikanaan vanhoina työntekijöinä uudelle työnantajalle. Mutta se on varmaa, että jokaisella pitää olla valmius muutoksiin. Viereisessä huoneessa tai samassa kansliassa voi jatkossa työskennellä eri henkilöitä kuin tällä hetkellä, tekemässä erilaista työtä kuin mitä on perinteisesti tehty sairaalan sisällä.

Käsitteitä tullaan uudistamaan, kun pyritään pois erillisistä käsitteistä erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto. Tämä asia lähtee toteutumaan jo ennen suurta sote-remonttia vuosi sitten annetun ja 1.1.2015 voimaan tulevan päivystysasetuksen ja siihen parhaillaan tehtävien tarkistusten myötä. Ensi vuoden alussa meillä esimerkiksi tulee jo olla todellinen yhteispäivystys, jossa toimitaan ilman tämän hetkistä erikoissairaanhoidon läheteraja-aitaa. Sekin edellyttää valmiutta toimia uudella tavalla.

Puhumme esimiestaidoista, alaistaidoista, johtamisesta ja johtamisjärjestelmistä. Tämän hetkinen tilanne, jota luonnehtii suuri muutos, edellyttää johtajilta halua ja aikaa pitää itsensä ajan tasalla siinä missä mennään, jotta esimies pystyy vastaamaan yksikössään herääviin kysymyksiin ja rauhoittelemaan porukoita, kun  ilmenee turvattomuutta. Koko henkilöstöä koskevia tärkeitä alaistaitoja muutostilanteessa ovat puolestaan kyky vastaanottaa uutta tietoa, halu ja kyky keskustella, kyky lähteä positiivisessa hengessä mukaan muutokseen ja kyky oppia tekemään työtä uudella tavalla.
 
Sairaanhoitopiirille voidaan vuonna 2016 pitää muistotilaisuus, koska ne tullaan tämän hetken linjausten mukaisesti lakkauttamaan 2016 lopussa. Ne voivat jatkaa elämäänsä korkeintaan kiinteistoyhtiöinä, joille jäisivät sairaanhoitopiirien tällä hetkellä omistamat kiinteistömassat.

Inhimillistä ja osaavaa johtamista tarvitaan aina, mutta erityisesti silloin, kun ollaan tekemässä suuria muutoksia. Johtamisen rakenteita kannattaa pohtia huolella. Johtamisjärjestelmään tehtävät muutokset pitää miettiä huolella sellaisiksi, että ne tukevat parhaalla tavalla tulevaa uudenlaista toimintaa.

Henkilöstö, meillä käytännössä me kaikki 1600, siirtyisimme uuden perustettavan tuotantoalueen palvelukseen. Jos kaavailut Lapin sairaanhoitopiirin alueen pohjalle rakennettavasta tuotanto-organisaatiosta toteutuvat, olemme 2017 osa paljon suurempaa sote-henkilöstöä. Samaan organisaatioon tulisivat kaikki terveydenhuollon ja sosiaalihuollon työntekijät sekä kunnista että kuntayhtymistä.

Jos edellä kuvaamani muutos toteutuu, on selvää, että nykyinen sairaanhoitopiirin organisaatiorakenteemme menee aikanaan suureen remonttiin. Uutta on suunniteltava huolella, jotta toiminnan vakaus säilyy. Muutosvaiheessa on viisasta pitää oman toiminnan perusasiat mahdollisimman vakaina ja välttää turhia väliaikaisia itse aiheutettuja vaikeuskertoimia. Muutospaineita tulee lainsäädäntömuutosten takia jo ihan tarpeeksi.


Eva Salomaa
johtajaylilääkäri

____________________

 

10.8.2014 Säätä ja säätämistä
 

Jari Jokela Koleaa, suorastaan kylmää. Hellettä: kuumaa, suorastaan paahtavaa hellettä. Rajuja ukkospuuskia, sadetta. Lopulta kenties vähän aikaa keskimääräisiäkin lämpötiloja. Sellaista tämä johtaminen tuppaa usein olemaan. Tuollainen on ollut myös kuluva kesä, jota toivottavasti on vielä jäljellä.
 

Johtaminen on ollut kesällä mediassa eri tavoin esillä. Pörssiyhtiöt tiedottivat toimitusjohtajavaihdoksista. Valion Pekka Laaksosta on kritisoitu paitsi eläköitymisestä 58-vuotiaana myös kilpailuviranomaisten rajusta arvostelusta. Stora Enson jättänyt Jouko Karvinen myönsi Kemijärven sellutehtaan lakkauttamisen virhearvioksi.

Lapin sairaanhoitopiirin jäsenkunnista joka kolmannessa on kunnanjohtajan vaihto jollain tavoin ajankohtainen. Kemijärven kaupunginjohtajan virkasuhde purettiin johtajasopimuksen pohjalta. Kittilässä on vireillä kunnanjohtajan erottaminen. Uutta kunnanjohtajaa ovat rekrytoimassa Salla, Savukoski sekä jo toistamiseen Posio. Utsjoen kunnanjohtajavalinnan kumosi hallinto-oikeus.  Naapurikuntayhtymässä Kolpeneella valittiin uusi johtaja.

Erikoinen esimerkki johtajuudesta oli RKP:n puheenjohtajan Carl Haglundin voimakas arvostelu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta kohtaan sen jälkeen kun hän itse ja hänen oma puolueensa oli ollut ratkaisua yhteisesti hyväksymässä.
Sote-uudistuksen parlamentaarinen valmisteluryhmä pääsi juhannuksen jälkeen yksimielisyyteen lain keskeisestä sisällöstä. Lakiehdotusta odotetaan lausuntokierrokselle elokuun puolivälin jälkeen. Palvelujen järjestämisvastuu tulee olemaan viidellä sosiaali- ja terveysalueella (sote-alue). Maantieteellisesti sote-alueet muodostuvat nykyisten erityisvastuualueiden (erva) pohjalta, mutta sote-alue ei ole yhtä kuin nykyinen erva. Palvelujen tuottamisvastuu on kunnalla tai kuntayhtymällä. Tuottamisvastuullisella tulee olla ”kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista, hoitavista, kuntouttavista ja muista sote-palveluista yhtenäisenä kokonaisuutena”. Käytännössä tämä tarkoittaa Kainuun soten tai Eksoten kaltaisia organisaatioita, joiden vastuulla on sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito omalla alueellaan.

Lapin liitto on käynnistämässä valmistelua sote-palvelujen tuotanto-organisaation muodostamista Lapin sairaanhoitopiirin alueelle. Länsi-Pohjan alueella valmistelutyötä tekee Meri-Lapin kehittämiskeskus. Uusien organisaatioiden tulisi olla toiminnassa jo 1.1.2017. Aikaa siis ei ole liikaa. Hellettä, pakkasta, ukkosta, sadetta ja kaikkea muutakin mahdollista on odotettavissa.

Kittilän entinen kunnanjohtaja Seppo Maula totesi usein, että lappilaiset ovat taitavia kusemaan yhteiseen nuotioon. Toivottavasti nämä vaivat eivät vaikeuta nyt alkavaa valmistelutyötä.

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja