Kymppi-blogi / Marraskuu 2018


20.11.2018 Maarit Palomaa:  Puolivälin mietteitä ja katsaus tulevaan
30.11.2018 Elisa Kusmin: Kohti vuotta 2019
 

30.11.2018 Kohti vuotta 2019

[Kusmin] Lapin sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto hyväksyi tänään 29.11.2018 talousarvion vuodelle 2019. Ensi vuoden kokonaisbudjetti on 215 milj. €. Isoimpana muutoksena vuoteen 2018 verrattuna on palkkojen virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset: yleiskorotus tehdään 1.4.2019 ja se on kaikilla suuruudeltaan 1,0 %. myös henkilökohtaista lisää korotetaan. Yleiskorotukset koskevat myös palkkahinnoittelun ulkopuolisia. Kertaerä 9,2 % maksetaan marraskuun 2018 varsinaisen palkan perusteella erillisten kriteerien mukaan tammikuussa 2019.

Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien KVTES:n ja TS:n mukaan on 1,2 % ja lääkärisopimuksen mukaan 0,7 %. Lisäksi ensi vuonna kiky päättyy maaliskuun jälkeen ja lomapalkkojen 30 % leikkaus loppuu. Palkkojen näkökulmasta odotettavissa on siis hyvin tapahtumarikas vuosi edessä.

Työn vastapainoksi ja toisaalta työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi talousarviossa tehtiin tyky-maksuvälineisiin 100 000 € talousarviovaraus. Tämä tulee virkistysrahastosta maksettavan saman suuruisen summan lisäksi. Toiveena ja tavoitteena on saada käyttöön ladattavat kortit nykyisten paperisten seteleiden sijaan.

Lisäksi talousarviossa on huomioitu palvelujen ostojen kasvua niin hoito- ja tutkimuspalveluihin kuin myös tietohallinnon vastuulla oleviin konesalipalveluihin. Ryhmätoimintatilojakin tarvitaan erityisesti mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja tähän tarpeeseen varattiin vuokrarahoja. Lisäksi talousarvio sisältää lukuisia muita muutoksia ja viilauksia sairaanhoitopiirin erilaistan toimintojen tarpeiden mukaan.

Uusia virkoja ja toimia ei ole talousarviossa hyväksytty ensi vuodelle. Näinhän meillä on ollut jo useampana viime vuotena, että ainoastaan esim. lain tuomista muutoksista tai uusista toiminnoista johtuen on uusia virkoja tai toimia perustettu, ei muuten. Esityksiä uusista vakansseista on tehty, mutta linja on ollut tämän suhteen selkeä. Mitä ihmeen tylytystä, ettei resursseja saada lisää? Nyt jo suhteellisen pitkän talousjohtaja ja –päällikkö urani aikana olen voinut todeta, että lisäresurssi on harkitusti paikallaan, mutta vielä tärkeämpää on ensin seisahtua tai istahtaa miettimään tilannetta: mitä, miksi, miten, kenen kanssa ja ketä varten me teemme näitä palveluita, voiko jotain tehdä toisin ja myös voiko jotain jättää tekemättä. Lapin sairaanhoitopiirissä pelkästään Hukkahaavikoulutusten kautta on vuosien myötä saavutettu 10 sairaanhoitajan työpanoksen verran säästöä eli resurssia on silloin voinut kohdentaa uudelleen. Tällaista toimintaa pitää vain vahvistaa.

Resursseihin liittyen, oli resurssi sitten työpanos, kone, laite, tila tai mikä muu tahansa jaksan aina muistuttaa siitä, että ne resurssit, joita sairaanhoitopiirissä käytetään, ei ole kenenkään omia. Tarkoitan ei minun omia eikä sinun omia kuten ei myöskään yksiköiden omia tai tulosalueiden omia. Resurssit ovat sairaanhoitopiirin. Tästä johtuen resurssien käyttöä ja kohdentamista pitää myös voida tarkastella laajemmin koko sairaanhoitopiirin toiminnan osalta ja siirtää niitä tarpeen mukaan. Käytetään niitä tehokkaasti ja tuottavasti. Ei anneta erilaisten organisaatiolaatikoiden rajoittaa ajatuksiamme, vaan reippaasti ollaan uteliaita ja tutkitaan entistä enemmän erilaisia mahdollisuuksia toimia muiden yksiköiden kanssa.

Talousarviossa hyväksyttiin myös tuottavuusohjelma vuosille 2019 - 2021, joka konkretisoidaan toimenpideohjelmalla. Tuottavuusohjelman viitenä osa-alueena ovat kilpailukyvyn ja kilpailuedun jatkuva parantaminen, johtamisen kehittäminen, henkilöstön hyvinvoinnin jatkuva parantaminen, laajan päivystyksen sairaalan turvaaminen sekä toiminnan ja palvelujen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen. Tuottavuusohjelman ja toimenpideohjelman toteuttamisessa toivottavasti edetään resurssien suhteen tällaisen me yhdessä sairaanhoitopiirissä -ajattelun kanssa. Joka tapauksessa näen, että tuottavuusohjelman toteuttaminen on kuin timantin hiomista; jokaisen hiontaliikkeen myötä palvelujemme spektri kirkastuu.

Vielä kuitenkin on vuotta 2018 kuukausi jäljellä, joten mennään hyvällä sykkeellä kohti vuotta 2019. Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta ja talousarvion 2019 valmistelusta teille kaikille, tästä on hyvä jatkaa.
 

Kusmin.jpg
Elisa Kusmin
talousjohtaja

 

* * * *

20.11.2018 Puolivälin mietteitä ja katsaus tulevaan

Marraskuu ”ohi syyskuun läpi repaleisen lokakuun” saapuu vielä pimeämpi marraskuu, joka tätä kirjoittaessani on jo saavuttanut puolenvälin ja kohta sivu kalenterissa jälleen kerran kääntyy Joulun odotukseen! (me like) Samalla huomaan, että kuukausi tästä alkaa myös päivä pidentyä! Ajatelkaa, kuinka nopeasti aika menee. Tästä tuleekin siksi lyhyt yhteenveto vuoden 2018 tuntemuksistani ja katsaus vuoteen 2019.

Vuosi 2018 on ollut todella uuden oppimista tai ainakin asioiden jatkuvaa päivittämistä ja uuden suunnittelua. Se on myös sisältänyt jatkuvaa jotenkin tulevaan SOTEen liittyvää suunnittelua.  Itse olen osallistunut ikäihmisten tulevien palveluiden suunnitteluun katsomalla asiaa erikoissairaanhoidon silmälasien lävitse. Paperilla, siinä pisteessä kuin suunnitelmat nyt ovat, näyttävät asiat hyvältä ja inhimillisiltä, mutta se toteutus sitten on auki.  Asioiden suunnittelu ilman minkäänlaisia poliittisia maakunnallisia tai lainvoimaisia päätöksiä, tuntuu hieman löyhältä eikä niin todelliselta. Se työ mitä nyt niin moni asian tiimoilta tekee, tuntuu epävarmalta, sillä eihän kukaan vielä tiedä, mitä ne päättäjät siellä tulevassa maakunnassa ajattelevat asioista tai minkälaisia suuntaviivoja sen poliittinen johto tulee linjaamaan. Kaiken tämän valmistelun tulokset ovat ”esityksiä” sille poliittiselle päätösvallalle joka jossain vaiheessa maakuntavaaleilla valitaan.  Vasta kun tämä poliittinen päätösvalta kokoontuu ja piirtää viivat, joita se tuleva maakunta alkaa seurata, nähdään ovatko ne viivat samoja viivoja kuin mitä nyt valmistellaan vai ei. Mitäs jos näitä suunnitelmia ei hyväksytä? No, aika näyttää miten tässä sitten lopulta käy. 

Täällä sairaanhoitopiirin puolella tapahtuu myös koko ajan ja sairaalan laajennus onkin yksi niitä isoimpia ponnistuksia, johon tarvitaan edelleen paljon suunnittelua ja ihmisiä. Mistä sitten, kaiken muun toiminnan lisäksi, löytyy tällaiseen ponnistukseen aikaa, voimia ja halua osallistua kaikilta niiltä, jotka jo tähän mennessä ovat olleet mukana tässä tai niiltä jotka tulevat mukaan vasta projektin edetessä. Yksi motivoiva tekijä on varmaan se, että uskomme uuden laajennuksen tuomien toimintaperiaatteiden muutosten avulla pystyvämme parantamaan sekä potilaan hoidonlaatua että sujuvoittamaan potilaan hoitopolkua, polkua missä me erikoissairaanhoidossa olemme vain osanen, tosin tärkeä sellainen.  Kuten tuohon SOTEen, liittyy myös laajennukseen päätösten teon tarpeita ja linjausvetoja. Näitä onkin jo aikaisemmin osaksi tehty (ITU2022 Laajennushanke). Jännitystä asiaan tuo kuitenkin vielä valtakunnan tasolta tarvittavan hyväksynnän odottelu.

Sitten vuoteen 2019: Jotta meidän toiminta ei olisi epävarmaa ja ettei meistä työntekijöistä tuntuisi siltä kuin jatkuvasti kävelisimme ”hetteen päällä” on tärkeää että vahvistamme toimintaamme esimiesten roolien tukemisen kautta. Jotta esimiehet vuorostaan voisivat tukea yksikkönsä työntekijöitä, heidän pyrkiessään tekemään parhaansa potilaiden hoidon laadun parantamiseksi, on tarkoitus muodostaa esimiesfoorumista jatkossa enemmän vuorovaikutuksellinen keskustelutilaisuus.  Toivomme sen olevan tukialusta esimiesten työssä ja samalla olevan tilaisuus missä hyvät käytänteet helposti leviävät yksiköistä toisiin. Tavoitteemme on vuosikelloa mukailevien teemoin tukea ”osaamista” sellaisilla alueilla missä he itse kokevat suurimmat tarpeet olevan. Tätä aloiteltiin jo marraskuun esimiesfoorumissa keskustelemalla yhdessä teemasta ”meidän hyvä johtaminen ” ts mitä se on tai mitä me haluaisimme sen olevan. Tilaisuudessa nousi esille paljon hyviä ajatuksia ja toivonkin, että yhtä innokas keskustelu jatkuisi myös seuraavissa tilaisuuksissa ja että näiden keskusteluiden avulla auttaisimme esimiehiä heidän tehtävässään omissa yksiköissään.

Uskon, että muutkin yhtyvät näkemykseeni kun sanon että toimintamme Lapin sairaanhoitopiirissä on myös jatkossa näyttöön perustuvaa, tavoitteellista potilasturvallisuus edellä etenevää toimintaa kaikissa eri toimintayksiköissä. Tästä onkin nyt sitten hyvä vähitellen aloitella niiden joululeipomisten väsäilyä, joten sitä ihanaa Joulunalusaikaa odotellessa.
 

Maarit Palomaa
Maarit Palomaa
hallintoylihoitaja