Kehittäminen ja hankkeet

Kehittäminen

- vastaa Lapin sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämisen koordinoinnista
- osallistuu aktiivisesti valtakunnallisiin ja alueellisiin hankkeisiin sekä
- osallistuu erilaisten käyttöönottoprojektien toteutukseen.

Yksikkö kehittää omalta osaltaan sairaanhoitopiirin tuottavuutta ja tehokkuutta, unohtamatta kuitenkaan inhimillisyyttä työn tekemisessä.
Kehittämistyötä tehdään yhdessä kliinisten asiantuntijoiden kanssa.

Painopistealueet vuonna 2018

1. Asiakkaat ja vaikuttavuus
- hyvä asiakaskokemus
- turvallisuus
- vaikuttavat hoitoratkaisut

2. Henkilöstö
- henkilöstön osallistuminen organisaation ja oman perustehtävän määrittelyyn ja työhyvinvoinnin rakentamiseen muutoksessa
- avoin ja oikea-aikainen viestintä
- osaamisen tunnistaminen ja laaja hyödyntäminen

3. Talous
- kustannustietoisuus ja taloudellisuusvastuu koko organisaatiossa
- parhaat käytännöt ja prosessien standardisointi
- jatkuva järjestelmällinen hukan poistaminen

4. Prosessit ja rakenteet 
- potilaan osallisuus
- hoitoonpääsy
- kirjaaminen ja tiedolla johtaminen

 

Hanke- ja projektityöntekijät:
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)lshp.fi
 

SOTE-tieto
Anttila Kaisu, suunnittelija, 040 705 2665
Heikkilä Mika, suunnittelija, 040 358 1762
Kumpuniemi Hanna-Kaisa, projektisuunnittelija
 
SOTE_tieto.jpg

JOKE - Johtamisen kehittäminen

Kuoksa-Tolkkinen Merja, projektisuunnittelija, 040 039 7532
Okkonen Janne, projektipäällikkö, 040 098 7204
Suopanki Juho, asiantuntija, 040 664 7209
Oikarainen Matti, projektisuunnittelija, 040 672 8512
Hirvonen Piia, projektisuunnittelija, 040 672 0954 
Sainio Ilari, projektisuunnittelija, 040 822 2814

JOKE_verkko.jpg

OSKE - Osaamisen kehittäminen

Karanta Rea, suunnittelija, 040 538 1812
Sainio Ilari, projektisuunnittelija, 040 822 2814
Vaittinen Mirja, koulutuskoordinaattori, 040 354 7904
Savela Sanna, opetussuunnittelija, 040 128 2197
Savukoski Anne-Mari, aluekoordinaattori, 040 647 2692
Saari Satu, projektisihteeri, 040 630 7472
Mustalahti Kirsti, informaatikko,

OSKE_verkko!.jpg

POLA - Potilasturvallisuus ja laatu

Miettunen Seija, potilasturvallisuuskoordinaattori, 040 515 3738
Niskala Heli, Suunnittelija, 040 484 2676
Pakisjärvi Riitta, laatu- ja potilasturvallisuuskoordinaattori, 040 647 5189

Lshp_kehittäminen_pola tiimi