Kehittäminen ja hankkeet

Kehittäminen

- vastaa Lapin sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämisen koordinoinnista
- osallistuu aktiivisesti valtakunnallisiin ja alueellisiin hankkeisiin sekä
- osallistuu erilaisten käyttöönottoprojektien toteutukseen.

Yksikkö kehittää omalta osaltaan sairaanhoitopiirin tuottavuutta ja tehokkuutta, unohtamatta kuitenkaan inhimillisyyttä työn tekemisessä.
Kehittämistyötä tehdään yhdessä kliinisten asiantuntijoiden kanssa.


Painopistealueet vuonna 2016

1. Palvelujen ja päivystysvalmiuden turvaaminen sairaanhoitopiirin alueella

- erikoissairaanhoidon päivystyskyvyn vahvistaminen, yhteispäivystyksen
kehittäminen ja päivystysasetuksen täytäntöönpano
- avohoidon osuuden kasvattaminen ja laitoshoidon osuuden vähentäminen
- sosiaali- ja terveydenhuollon integraation valmistelu

2. Työhyvinvointiin ja johtamiseen panostaminen

- johtajuuden ja johtamisjärjestelmän kehittäminen
- työhyvinvoinnin ja työn mielekkyyden kasvattaminen
- osallisuuden, aloitteellisuuden ja palkitsemisen tukeminen

3. Tuloksellisuuden parantaminen

- tuottavuusohjelman toteuttaminen ja uuden valmistelu
- resurssien hallittu kohdentaminen, vaikuttava hoito ja kustannusten hallinta
- palveluprosessien laatu ja potilasturvallisuus
- tukipalvelujen toimivuus

4. Asiakas- ja potilaslähtöisten hoito- ja palveluprosessien sekä toimitilojen kehittäminen

- alueellisten palveluprosessien, sairaalan toimintaprosessien ja niitä tukevien toimitilaratkaisujen suunnittelu ja valmistelu
- potilaslogistiikan ja materiaalilogistiikan tehostaminen
- ammattiryhmien välisen työnjaon kehittäminen
- teho-osaston toimintamallin kehittäminen

Hanke- ja projektityöntekijät:
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)lshp.fi
 

SOTE-tieto
Anttila Kaisu, suunnittelija, 040 705 2665
Hakamaa Sirpa, tietohallintokoordinaattori, puh. 040 535 3394
Heikkilä Mika, suunnittelija, 040 358 1762
Kivelä Jatta, projektipäällikkö, 040 825 4562
 
SOTE_tieto.jpg

JOKE - Johtamisen kehittäminen
Kuoksa-Tolkkinen Merja, projektityöntekijä, 040 039 7532
Kämäräinen Henna, vanhempi asiantuntija, 040 572 8791
Okkonen Janne, projektipäällikkö, 040 098 7204
Sainio Ilari, projektisuunnittelija, 040 822 2814
Stålnacke Marko, erityisasiantuntija, 040 573 0950
Suopanki Juho, asiantuntija, 040 664 7209
 
JOKE_verkko.jpg

OSKE - Osaamisen kehittäminen
Karanta Rea, suunnittelija, 040 538 1812
Saari Satu, koulutussihteeri, 040 630 7472
Savela Sanna, opetussuunnittelija, 040 128 2197
Savukoski Anne-Mari, aluekoordinaattori, 040 647 2692
Vaittinen Mirja, koulutuskoordinaattori, 040 354 7904
OSKE_verkko!.jpg

POLA - Potilasturvallisuus ja laatu
Miettunen Seija, potilasturvallisuuskoordinaattori, 040 515 3738
Niskala Heli, projektisuunnittelija, 040 484 2676
Riskilä Marjatta, toimistosihteeri, 040 180 6775
Pakisjärvi Riitta, laatu- ja potilasturvallisuuskoordinaattori, 040 647 5189