eÄiti - sähköinen synnytystoiminnan toiminnanohjausjärjestelmä

eÄiti –projektin tehtävänä oli koordinoida, suunnitella ja toteuttaa eri tahojen/toimijoiden kanssa yhteistyössä Lapin keskussairaalan Naistenklinikan synnytysyksikön käyttöön hankitavan äitiyshuollon ja synnytysten toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Hankintarposessi aloitettiin 03/2015 ja hankintapäätös tehtiin 10/2015, jonka jälkeen aloitettiin käyttöönottovalmistelut. Tuotantokäyttöön järjestelmä saatiin 4/2016. Käyttöönoton yhteydessä on suunniteltu, kehitetty ja uudistettu toimintamalleja, -tapoja sekä -prosesseja, jotka koskettavat LKS:n sisäistä toimintaa, yhteistoiminnallisuutta alueen pth:n toimijoiden kanssa ja molempien toimijoiden asiakkaita eli äitiä sekä lasta että heidän perhettä.

Naistenklinikan synnytysyksikön käyttöön hankittu iPana -toiminnanohjausjärjestelmä on integroitu osaksi laajempaa tietojärjestelmäkokonaisuutta ja integraatioita työstetään edelleen, jolloin mahdollistetaan tietojen laaja käyttö ja saatavuus ja vähennetään saman tiedon kirjaamistarvetta useaan paikkaan. Kokonaisuuden hankinnassa ja käyttöönotossa on kiinnitetty erityistä huomiota käytettävyyteen, jolla pyritty varmistamaan työergonomia, mutta myös eri tahojen tietojen käyttö.

Käyttöönotettava järjestelmäkokonaisuus sisältää koko äitiyshuollon ja synnytysten toiminnanohjausjärjestelmän, jonka käyttäjiä ovat LKS:n Naistenklinikan synnytysyksikkö, Lapin SHP-alueen perusterveydenhuollon äitiysneuvolat ja asiakkaat (raskaana olevat äidit sekä heidän perheet).

iPana –toiminnanohjausjärjestelmästä on käyttöönotettu seuraavat osa-alueet:

1.synnytystietojärjestelmä
2.sikiöseulontajärjestelmä
3.integraatiot eri tietojärjestelmiin
4.sähköinen syntymäsanomailmoitus (realiaikainen hetu vastasyntyneelle)

Järjestelmä mahdollistaa myös seuraavien ominaisuuksien käyttöönoton
5. sähköinen äitiyskorttipalvelu
6.optiona mobiilikirjaaminen
7. optiona langaton mittaustietojen syöttömahdollisuus

Käyttöönotettu järjestelmä tukee raskaana olevien, synnyttäjien ja vastasyntyneitten hoitoprosessien hallintaa. Toiminnanohjaus koskee seuraavia osaprosesseja:

• Raskaudenaikainen hoito perusterveydenhuollossa, äitiyspoliklinikalla ja synnytysvastaanotolla (sähköinen äitiyskortti sisältäen sähköisen esitietolomakkeen)
• Sikiödiagnostiikka
• Osastohoito, prenataalit / lapsivuoteiset
• Synnytyksen hoito
• Terveen vastasyntyneen hoito