Mielenterveys- ja päihdepalvelut


Mielenterveys- ja päihdepalvelujen perustehtävänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja päihdehuoltoa tarvitsevia kansalaisia. Hoidettavilla on eriasteisia mielenterveydenhäiriöitä, päihdeongelmia sekä psykiatrisia sairauksia. Palvelut tuotetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, esimerkiksi perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi sekä Lapin sairaanhoitopiirin muut toimijat.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut:

Nopeat palvelut ja konsultaatio
- Akuuttitiimi + päivystys
- Mielitiimi
- Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka
- Muonio-Enontekiön mielenterveystoimisto
- Akuuttiosasto

Hoito ja tutkimus
- Hoito-yksikön avohoitopalvelut
- Intensiivipoliklinikka
- Tutkimus- ja hoito-osasto

Kuntoutus
- Kuntoutuksen avohoitopalvelut
- Vaativan hoidon ja kuntoutuksen osasto
- Toiminnallinen hoito

Päihdepalvelut
- A-klinikka
- Päihdeklinikka

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut
- Nuorisopsykiatrian yksikkö
- Lastenpsykiatrian yksikkö

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosalueella on virkoja ja toimia yhteensä 233, joista lääkäreitä 21, hoitohenkilöstöä 207 ja viisi toimisto- ja hallintotyöntekijää.