Psykiatrinen hoito


Psykiatrisen hoidon tulosalueen perustehtävänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa
psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja päihdehuoltoa tarvitsevia potilaita ja asiakkaita, joilla on eriasteisia mielenterveydenhäiriöitä ja päihdeongelmia. Palvelut tuotetaan yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa.
 

Psykiatrisen hoidon tulosalueen muodostavat:

- Aikuispsykiatrian klinikka (Muurola)

          - Aikuispsykiatrian poliklinikka (Porokatu 32) 
          - Akuuttitiimi (Porokatu 39 A)

- Päihdeklinikka (Muurola)

- Yleissairaalapsykiatria (keskussairaala)

- Lastenpsykiatria (keskussairaala + Porokatu 39 A)

- Nuorisopsykiatria (Lähteentie)


Sairaansijoja psykiatrisessa hoidossa on 72 ja päihdehuollossa 12. Psykiatrian tulosalueella on virkoja ja toimia yhteensä 189, joista lääkäreitä 18, hoitohenkilöstöä 168 ja yksi toimistoä ja hallintotyöntekijä.