Sairaanhoidolliset tukipalvelut


Tulosalue palvelee ensisijaisesti sairaanhoitopiirin kliinisiä erikoisaloja ja lisäksi perusterveydenhuollon yksiköitä sekä muita julkisia ja yksityisiä sopimuskumppaneita.


Sairaanhoidollisten tukipalvelujen tulosalueen muodostavat
 

- Radiologia (röntgen/kuvantaminen)

- Patologia

- Potilaskertomusarkisto

- Sairaala-apteekki

- Asiakas- ja toimistopalvelut (Sihtekki)

- Rekrytointiyksikkö (hoitajien sijaishankinta)

- Välinehuoltokeskus


Tulosalueella on virkoja ja toimia yhteensä 348, joista lääkäreitä 16, hoitohenkilökuntaa 297 ja toimisto- ja hallintohenkilöstöä 35.