Yhtymähallitus


Päätöksentekijät

Jäsenet  

Toini Sanila puh.joht.  
Sara Tuisku varapuh.joht.
Sisko Koskiniemi
Jarkko Kotilaine 
Elli-Marja Kultima 
Heikki Maaninka 
Riku Tapio

(Kesk., Inari)
(Kok., Rovaniemi)
(SDP, Rovaniemi)
(Vas., Kemijärvi)
(Kesk., Enopntekiö)
(Kesk., Posio)
(Kesk., Rovaniemi)


Yhtymähallituksen kokouksissa ovat läsnä myös yhtymävaltuuston puheenjohtajisto

Anitta Ylitörmänen
Hilkka Kotila-Martti
Esko-Juhani Tennilä
 
Puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
 
(Kesk., Rovaniemi)
(SDP, Rovaniemi)
(Vas., Rovaniemi)
 

sekä esittelijät

Jari Jokela
Jukka Mattila
Tarja Kainulainen-Liiti
Elisa Kusmin
Timo Tammilehto
Mikko Häikiö

Sairaanhoitopiirin johtaja
Johtajaylilääkäri
Vs. hallintoylihoitaja
Talousjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Kehittämispäällikkö. siht.

 

Yhtymähallituksen tehtävänä on 

- Suunnitella ja kehittää yhteistyössä sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa erikoissairaanhoitoa ja päihdehuoltoa tarkoituksenmukaisen porrastuksen aikaansaamiseksi,

- Huolehtia yhtymävaltuuston toiminnoille asettamien tavoitteiden, talousarvion sekä toimintasuunnitelman toteutumisesta sekä toiminnan tuloksellisuudesta ja taloudellisuudesta.

- Ottaa kuntayhtymälle lainaa yhtymävaltuuston hyväksymän talousarvion tai erikseen tekemän päätöksen perusteella.

- Ohjata ja valvoa yksiköiden toimintaa.

- Ottaa sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan virkojen väliaikaiset hoitajat.

- Tehdä ehdotus yhtymävaltuustolle toiminnan jakamisesta tarkoituksenmukaisiin tulosalueisiin, tulosyksiköihin ja vastuuyksiköihin.