Logistiikka- ja materiaalipalvelut


 

hankintapalvelut materiaalipalvelut

 

Logistiikka- ja materiaalipalvelujen tehtävänä on tuottaa keskitetysti ja kustannustehokkaasti hankinta- , materiaali- ja logistiikkapalvelut Lapin sairaanhoitopiirissä.

Hankintapalveluiden tehtävänä on huolehtia keskitetysti hankintojen kilpailuttamisesta.

Materiaalipalveluiden tehtävänä on huolehtia sairaalan sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden materiaalin osto-, varastointi- ja jakelupalveluista.

Logistiikkapalveluiden tehtävänä on huolehtia sairaalan sisä- ja ulkologistiikasta sekä sairaalan sisäisestä postilogistiikasta.

 

postipalvelut