Taide tavoittaa-hanke


Taide tavoittaa-hankkeen tarkoituksena on taiteen saavutettavuuden parantaminen ja taidetoiminnan juurruttaminen osaksi Lapin sairaanhoitopiirin eri yksiköitä.


Taide tavoittaa -hankkeen tavoitteena on

- lisätä ja kehittää yhteistyötä taidepalveluja tarjoavien vapaan kentän toimijoiden ja Lapin sairaanhoitopiirin välillä
- kokeilla erilaisia tapoja toteuttaa taidetoimintaa hoitolaitoksessa
- luoda käytäntöjä taidetoiminnan järjestämisellä sekä
- arvioida ja dokumentoida toiminnan onnistumisen kannalta tärkeitä käytännön toimintamalleja.


Hankkeen taidesisällöt koostuvat muun muassa

- esitys- ja konserttivierailuista:  teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkiesitykset 
- yhteisötaideprojekteista / työpajoista: kiiniittää huomiota henkilökunnan rooliin ja sitoutumiseen taidetoiminnan toteutuksessa, taidelähtöisten menetelmien käytön kouluttamista.

Taide tavoittaa hanke: Itsestään huolehtiva mies_esitys 7.2.2017
Itsestään huolehtiva mies-esitys Lapin keskussairaalassa henkilökunnan Hyvän tuulen viikolla helmikuussa 2017: Sirkustaitelija Mika Formunen ja muusikko Henri Hammarberg


Lapin sairaanhoitopiirin Taide tavoittaa-hanke sai Taiteen edistämiskeskuksen (Taike)  kesäkuussa jakaman 40 000 euron avustuksen.  Avustukset ovat osa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta, jolla parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta maassamme ja kehitetään taidetta ja kulttuuria osaksi sosiaali- ja terveyspalveluita.