Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksessa 27.2.2013

Julkaistu 27.2.2013 klo 15.39Päivystyksessä perusterveydenhuollon tarkkailupaikat käyttöön myös öisin
Yhtymähallitus hyväksyi perusterveydenhuollon yöaikaisten tarkkailupaikkojen avaamisen kokeiluluonteisena 4.3.–2.6.2013.  Seitsemän perusterveydenhuollon paikkaa pidetään kokeilun aikana avoimena öisin kello 22–08. Keskussairaalan päivystyksessä on lisäksi 13 ympärivuorokautista tarkkailupaikkaa erikoissairaanhoidon päivystyspotilaita varten. Perusterveydenhuollon päivystystä käyttävät sopimukseen perustuen Rovaniemen, Ranuan ja Posion kunnat.

Terveyskeskustasoisten potilaiden lyhyet hoitojaksot ovat lisänneet vuodeosastojen kuormitusta, minkä johdosta on jouduttu palkkaamaan lisähenkilökuntaa hoidon ja potilasturvallisuuden takaamiseksi. Pilottivaiheen aikana selvitetään muutoksen vaikutuksia muun muassa potilaiden hoitopolkuihin, resurssien käyttöön ja kustannuksiin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon puolella.

Perusterveydenhuollon tarkkailupaikoille voidaan ottaa seurattavaksi illalla ja yöllä päivystykseen saapuneita potilaita, joita ei tutkimuksen jälkeen voida kotiuttaa, mutta toisaalta ei ole myös aihetta ottaa erikoissairaanhoidon potilaaksi. Seurannan jälkeen seuraavana aamuna perusterveydenhuollon lääkäri kotiutushoitajan avustamana arvioi potilaan tilanteen ja siirtää potilaan asianmukaiseen hoitopaikkaan tai kotiuttaa riittävän avun turvin.

Päivystyspoliklinikalle tarkkailtavaksi jäävä potilas vaatii tavallista perusterveydenhuollon potilasta enemmän sekä tutkimus- että hoitoresursseja, minkä vuoksi hallitus vahvisti hoidolle uuden 200 euron hintaluokan. Yön yli tarkkailupaikalla oleva potilas on avohoitopotilas.

Uusi valtuusto koolle huhtikuussa
Sairaanhoitopiirin uusi yhtymävaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 9.–10.4. Kokous on järjestäytymiskokous, jossa valitaan yhtymähallitus, tarkastuslautakunta ja puheenjohtajat seuraavalle nelivuotiskaudelle sekä perehdytetään valtuutetut sairaanhoitopiirin toimintaan.

Yhtymähallituksen seitsemän paikkaa jakaantuvat puolueiden kesken seuraavasti: Suomen Keskusta 3 sekä Kansallinen Kokoomus, Vasemmistoliitto, Perussuomalaiset ja Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 1. Viiden jäsenen tarkastuslautakunnassa Suomen Keskustan paikkamäärä on 2 sekä Kansallisen Kokoomuksen, Vasemmistoliiton ja Perussuomalaisten kunkin 1. Valtuuston ensimmäisen kokouksen yhteydessä pidetään sairaanhoitopiiriin toimintaa ja ajankohtaisia asioita käsittelevä valtuustoseminaari.

Lappi eArkisto
Hallitus hvyäksyi perusterveydenhuollon yksikön päivittämän Lappi eArkistoon (kansallinen sähköinen potilastietoarkisto) valtionavustushakemuksen ja hankesuunnitelman. Lappi eArkistoon-hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa Lapin sairaanhoitopiirin alueen kuntien ja sairaanhoitopiirin hallittu ja yhdenmukainen liittyminen valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin.

Hanke tuottaa myös tietoa ja kokemusta koko Suomen käyttöön tiedon kirjaamisesta yhdenmukaisesti määritellyllä tavalla sekä liittymisen prosessista tilanteessa, jossa potilastietojärjestelmiä on useita. Samalla tuotetaan vertailutietoa ja kehittämisehdotuksia eri järjestelmien käytettävyydestä ja käyttäjäystävällisyydestä.

Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien edustajat pitävät tärkeänä yhteistyötä eArkistoon siirtymisessä hankemuotoisena. Toimenpiteet on toteutettava muussa tapauksessa kokonaan kuntien kustannuksella. Erikseen toimien jokainen organisaatio joutuisi resursoimaan ko. toimintaan omaa henkilöstöä, jolloin resursointi ja osaaminen vaihtelisivat organisaatiosta toiseen.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 540 000 €, johon haetaan 75 % valtionavustusta. Hankeaika on 1.4.2013–1.3.2015. Kansalliseen sähköiseen eArkistoon liittyminen on lainsäädännössä määritelty pakolliseksi 1.9.2014 mennessä.

Lausunto aikuispsykiatrisen laitoshoidon keskittämiseen Keroputaalle
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä on tullut aloite Lapin sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrisen laitoshoidon – Muurolan toimintojen - keskittämisestä Keroputaan sairaalaan. Aloitteessa todetaan, että keskittämällä säästyttäisiin uudisinvestoinneilta, joita aiheutuu psykiatrisen hoidon siirtämisessä keskussairaalan yhteyteen.

Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen hyväksymässä lausunnossa todetaan, että psykiatrisen sairaanhoitoa ei tulisi järjestää irrallaan muusta erikoissairaanhoidosta, vaan suositusten ja tulevien säädösten mukaisesti hoito tulee siirtää yleissairaaloiden yhteyteen.

Lausunnossa todetaan lisäksi, että mikäli Keroputaan sairaalaan halutaan uutta toimintaa, Lapin sairaanhoitopiirin alueella on tarvetta vaikeahoitoisten dementiapotilaiden tutkimus- ja hoitoyksikölle.

Hallituksen kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KuntaWebissa.

Lisätietoja 
Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
016 328 2001