Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 18.9.2019

Julkaistu 19.9.2019 klo 8.51

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020–2022 ja talousarvio 2020

Lapin sairaanhoitopiirin toimintasuunnitelmavuosiin 2020–2022 vaikuttaa merkittävästi Lapin keskussairaalan (LKS) laajennushanke ja jäsenkuntien yhä kiristyvät taloustilanteet. LKS:n laajennusosan rakentaminen (noin 138 milj. euroa) toteutetaan lainarahalla.  Rakentamisaikana maksetaan vain korkoja ja varsinainen lainojen maksu alkaa vuonna 2024. LKS:n laajennushankkeen vuodelle 2023 tuottavuustavoite on 5 milj. euroa ja vuodesta 2024 lähtien 10 milj. euroa vuosittain. Tavoitteena on, että tuottavuudella saadaan katettua laajennushankkeen lainojen lyhennykset, korot ja lisääntyvät käyttökustannukset.

Koko sairaanhoitopiirin bruttotoimintakulut ovat talousarviossa 2020 yhteensä 208,7 milj. euroa. Tähän loppusummaan pääseminen vaatii kokouspäivänä tarkistetun tilanteen mukaan 4 milj. € sopeuttamistoimenpiteet tämän hetkisessä valmistelutilanteessa.

Taloudessa varaudutaan 0.8 % korotuksella palkkoihin, mikä johtuu lähinnä sopimuskorotuksista ja työaikalain aiheuttamista lisääntyviin palkkakustannuksista. Henkilöstökulujen (palkat + sivukulut) muutos on vuoden 2019 alkuperäisen talousarvioon verrattuna 3,8 milj. euroa.  Palvelujen ostoissa pyritään erityisesti siihen, että päällekkäisiä varauksia henkilöstökustannusten kanssa ei synny.  Aineet, tarvikkeet ja tavarat määrärahoihin varaukset perustuvat toiminnan tarpeisiin. Vuokrissa on lähinnä tilavuokria ja väistön, ambulanssien, muiden ajoneuvojen ja lääkintälaitteiden leasingmaksuja.

Potilasvahingot, muistutukset ja kantelut

Lapin keskussairaalan erikoissairaanhoitoa koskevien korvaukseen johtavien ratkaisujen määrä alkuvuonna 2019 on 40 (tilanne 9.9.2019). Vastaava luku vuoden 2018 heinäkuun lopussa oli 28. Korvattavista potilasvahingoista valtaosa eli 36 on ollut hoitovahinkoja ja niistä suurin osa on kohdistunut kirurgian erikoisalaan.

Sairaanhoitopiirissä kaikki tapaukset käsitellään yksiköissä yksityiskohtaisesti vastaisen varalle riskien eliminoimiseksi ja osaamisen varmistamiseksi. Potilasturvallisuuden ja laadun parantamiseen osallistuvat asiantuntijoina myös kehittämisen laatu- ja potilasturvallisuustiimi ja infektio- ja sairaalahygieniayksikkö.

Johtajaylilääkäri on tammi-heinäkuussa antanut kirjallisen vastauksen 81 muistutukseen. Vastaavana ajanjaksona vuonna 2018 niitä oli 69. Muistutusten aiheista valtaosa 65 % oli hoitoon tai tutkimukseen kohdistuvia. Epäasiallisesta kohtelusta tai käytöksestä muistettiin 28 %, hoitoon pääsystä 19 % ja potilasasiakirjamerkinnöistä 9 %.

Liitteet: Potilasvahinkotilastoja, Yhteenveto muistutuksista

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KuntaWebissä.

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998