Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto antaa täyden tukensa Raskin ja Mannisen selvitystyölle ja korostaa avointa ja vuorovaikutteista asioiden käsittelyä Länsi-Pohjan kanssa

Julkaistu 30.11.2017 klo 16.04

 

 

Yhtymävaltuusto hyväksyi kannanoton
Lapin sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto antaa täyden tukensa selvityshenkilöiden Hannes Mannisen ja Maija Raskin selvitystyölle.

Yhtymävaltuusto korostaa avointa ja vuorovaikutteista asioiden käsittelyä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kanssa.
 

Luottamustoimesta pidättäminen pöydälle
Lapin sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto äänesti pöydälle kittiläläisten päättäjien pidättämisen luottamustehtävästä.  Äänestystulos oli 67,5–31,25.

Sairaanhoitopiirin hallitus esitti, että valtuusto päättäisi pidättää Raili Fagerholmin (vas) tarkastuslautakunnan varajäsenen toimesta oikeudenkäynnin ajaksi kuntalain 86 ja 85 § nojalla. Hallitus esitti lisäksi, että valtuusto päättäisi jättää tässä vaiheessa Kittilän kunnan ja valtionvarainministeriön harkintaan yhtymävaltuuston jäsenten mahdollisen pidättämisen toimestaan oikeudenkäynnin ajaksi.

Pöydällepanoa vastustivat äänestyksessä Anu Avaskari (Inari, kok), Ritva Hirvelä (Inari, kesk), Petteri Hirsikangas (Muonio, kok), Pekka Nyman (Pelkosenniemi, vihr), Hilkka Kotila-Martti (Rovaniemi, sdp), Päivi Alaoja (Rovaniemi, kok), Asko Peuraniemi (Rovaniemi, kok) ja Tuula Annala (Sodankylä, kok), jotka ilmoittivat päätökseen eriävän mielipiteensä. Muut äänestykseen osallistuneet 22 Keskustan, Vasemmistoliiton ja Perussuomalaisten ja Kristillisdemokraattien valtuutettua kannattivat pöydällepanoa. Kittilän valtuutetut eivät esteellisinä osallistuneet äänestykseen.
 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018–2020, talousarvio 2018
Yhtymävaltuusto hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018–2020 ja talousarvion vuodelle 2018.

Kuntayhtymän tuloslaskelman pääkohdat talousarviossa 2018:
- tulot ovat 207,50 milj. €
- bruttokäyttötalouskulut ovat 199,49 milj. €
- toimintakate on 8,01 milj.€
- vuosikate on 7,73 milj. €
- tulos on -0,60 milj. €
- yli-/alijäämä on 0 €

Talousarviossa 2018 toimintatuotot arvioidaan kasvavan 10,83 milj. € eli 5,5 % verrattuna vuoden 2017 muutettuun talousarvioon.

Toimintakulujen suurimmat kustannuksia kasvattavat eriä ovat Muonio-Enontekiön perusterveydenhuollon toimintojen siirtyminen osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa ja ICT-palvelujen ulkoistaminen LapIt Oy:lle sekä laajan päivystyksen tarpeisiin vastaaminen. Toimintakulujen kokonaiskasvu on 10,77 milj. € eli 5,7 %.

Henkilöstökuluja kasvattaa palkan korotuksiin varautuminen, päivystyksen laajeneminen sekä kasvanut tarve teknisen huollon vakanssien täytöille Vilkan kiinteistön oston myötä.  Muonio-Enontekiön perusterveydenhuollon henkilöstökulut huomioituna osana sairaanhoitopiirin toimintaa on henkilöstökulujen kokonaiskasvua 3,6 % vuoden 2017 muutettuun talousarvioon verrattuna.   Talousarvioon sisältyy laajan päivystyksen tarpeisiin perustettavat kaksi uutta lääkärin virkaa.

Merkittävin palvelujen oston kasvuun vaikuttava tekijä on ict-palveluiden ostaminen LapIt:ltä sekä silmäklinikan palveluiden ostot.  Vuokramenot kasvavat 26,1 %. Kasvu johtuu uusien ambulanssien ja lääkintälaitteiden leasingvuokrista sekä uusista toimitilavuokrista mm. Muonio-Enontekiön perusterveydenhuollon tilat, päihde- ja mielenterveyspalvelujen vuokratilat Valtakadulla.

Vuodelle 2018 investointiesitykset ovat 12,7 milj. €. Merkittävimpiä vuosittaisia perusinvestointeja ovat lääkintälaitteet ja vanheneva tekniikan uusiminen. Muita isoja vuosittaisia kohteita ovat tietohallinnon järjestelmähankinnat ja Lapin keskussairaalan tilamuutokset. LKS:n lisärakennuksen kokonaissuunnittelu ja Invalidiliitolta ostetun Vilkan (Porokatu 32) korjaus- ja muutostyöt ovat LKS:n laajennussuunnitelmiin kuuluvia investointeja.


Yhtymävaltuuston kokouksen kaikki esitykset ja päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.


Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998