Selvitystyö Muonion ja Enontekiön kuntien sosiaalihuollon palvelujen siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirille meneillään - Henkilöstöllä, kuntalaisilla ja yhteistyökumppaneilla mahdollisuus antaa palautetta ja arvioida muutoksen vaikutuksia

Julkaistu 21.3.2018 klo 15.03

 

Enontekiön ja Muonion kunnat päättivät käynnistää vuoden alusta selvitystyön sosiaalihuollon palveluiden siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirille. Selvityksen tavoitteena on luoda yleiskuva siitä, mitä tarkoittaisi jos Lapin sairaanhoitopiiri olisi järjestämisvastuussa sosiaalihuollon palveluiden järjestämisestä vuoden 2019 alusta. Selvityksen laativat Lapin sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) yhdessä kuntien kanssa.

Selvityksen aikana perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon nykytilaan, toimintaympäristöön sekä kunnissa tehtyyn yhteistyöhön palveluiden järjestämisessä. Samoin huomioidaan Enontekiön kunnan asema saamelaisten kotiseutualueena sekä rajayhteistyö.

Järjestämisvastuun vaikutuksia pyritään kuvaamaan vaikutusten ennakkoarviointia hyödyntäen. Työhön sisältyy lainsäädännön asettamien reunaehtojen esiintuominen sekä muutoksen arvioiminen suhteessa käynnissä olevaan sote- ja maakuntauudistukseen. Selvitystyön raportti luovutetaan kunnille huhtikuun loppuun mennessä.

Henkilöstöllä, kuntalaisilla ja yhteistyökumppaneilla mahdollisuus antaa palautetta ja arvioida muutoksen vaikutuksia

Kyselyn kautta henkilöstö voi kertoa ajatuksiaan ja näkemyksiään selvityksen laadinnan tueksi.  Kuntalaisilla sekä alueella toimivilla yhteistyötahoilla on mahdollisuus kommentoida omalta kannaltaan järjestämisvastuun siirron mahdollisia vaikutuksia. Palautetta voi antaa vastaamalla kyselyyn tai ottamalla yhteyttä selvityshenkilöihin. Kyselyihin voi vastata huhtikuun loppuun saakka.

Linkki henkilöstön kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/224418663B1600C6.par

Linkki kuntalaisten ja yhteistylökumppaneiden kyselyyn:
https://www.webropolsurveys.com/S/67CFC5E4C801C81D.par


Lisätiedot:

Johtaja Jari Jokela, Lshp, p. 040 532 3998
Suunnittelija Rea Karanta, Lshp, p. 040 538 1812
Kehittäjäsosiaalityöntekijä Nina Peronius, Poske, p. 040 574 2773